- 403 -


Allah Taala bizden öncekilere cum’ayı kaybettirmiştir. Cumartesi günü Yahudiler için, Pazar günü de Hıristiyanlar içindi. Allah Taala bizi getirdi ve bizi cum’a gününe eriştirdi. Böylece cum’a, cumartesi ve pazarı farz kılmış oldu. Onlar burada olduğu gibi kıyamet günüde bize tabiidirler. Dünya halkından sonuncular biziz, kıyamet günü ise ilkleriz. Bütün yaratıklardan önce haklarında hüküm verilecek olanlar biziz. (İBN KESİR CİLT IX / S.4592)

Kendinize ve çocuklarınıza beddua etmeyin. Olabilir ki Allah’ın duaya icabet ettiği ana rastlarsınız da duanıza icabet eder. (İBN KESİR CİLT IX / S.4698)

Bir adam gavur oldu dinsiz oldu, derlerse teaccüp etmeyin. Lakin bir adam ıslah oldu. Allah’tan korktu derlerse buna teaccüp ediniz. (İLAHİ EMİRLER S:373)

Ümmetimi meşakkate düşürmüyor olsaydım onlara her zaman namazın önünde misvakı emrederdim. (TIRMIZİ CİLT I  NO; 22)

Kim ikindinin farzından önce dört rek'at sünnet kılarsa, Allah-u Teala onun vücudunu cehenneme haram eder. (TEBARANİ)

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma): "Rabb'e kul olun (kûnû Rabbâniyyin)" (Âl-i İmran, 79) ayetiyle "Hakimler, fakihler olun" denmek istenmiştir" buyurmuştur. (KÜTÜB-İ SİTTE / 522)

Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: Şu âyet bizim hakkımızda indi: "O zaman içinizden iki zümre za'f göster(mek iste)mişdi. Halbuki onların yardımcısı Allah'tı. Mü'minler ancak Allah'a güvenip dayanmalılar." (Âl-i İmrân, 122) Hz. Câbir devamla şu açıklamayı yaptı: "Biz iki zümreydik: Bir zümre Benû Hârise, diğeri Benû Seleme. Ayette: "Allah onların yardımcısıdır" dendiği için bu ayet hakkımızda inmemiş olsaydı sevinmezdim." (KÜTÜB-İ SİTTE / 523)

İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Safvân İbnu Umeyye, Süheyl İbnu Amr ve el-Hâris İbnu Hişâm'a beddua ediyordu. Bunun üzerine şu ayet indi: "Allah'ın, onların tevbelerini kabul veya onlara azab etmesi işiyle senin bir ilişiğin yoktur; çünkü onlar zalimlerdir" (Âl-i İmran, 128). (KÜTÜB-İ SİTTE / 524)

 

   İstanbul -04. 03.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail