- 411-


Bir kişi bir sadaka verirse; yetmiş şeytan çenesini tutar. (İBN KESİR CİLT IX / S.4727)

İktisat yapan muhtaç olmaz. (İBN KESİR CİLT IX / S.4728)

Cenabı Peygamber buyuruyor::

“Bazı adamlar cennetin en yüksek yerlerini kapışıp aldılar. Onlar bu makamları çok namaz kılmakla, oruç tutmakla, haccetmekle değil, akıl ile müslümanlığın ince tarafını anladılar. Cenabı Hakk’a karşı sonsuz ta’zim ve hürmet ettiler. Cenabı Ecelli Ala’nın rızasının olup olmadığı şeyleri anladılar, ona göre amel ettiler ve kazandılar. Bu edep ve terbiye meselesidir.” (İLAHİ EMİRLER S:378)

Köpeğin yaladığı kab yedi kere yıkanır: birincisi veya sonuncusu toprak ile (uvulur). Kedinin yaladığı kab bir kere yıkanır. (TIRMIZİ CİLT I NO; 91)

Hz. Resulallah (sav) buyurdu:

“Üç kişi vardır ki, kıyamet gününde Allah onlarla konuşmayacaktır. Biri; yanında duran suyun fazlasından yolcuya vermeyen. İkincisi; bir mal üzerine (satışı te’min etmek için) ikindiden sonra yalan yere yemin eden. Üçüncüsü de; eğer kendisine ihsanda bulunursa biatında sadık, bulunmazsa sadakat göstermemek şartı ile imama (halifeye) biat eden kişidir. ( BUHARİ- MÜSLİM-EBU DAVUD-TIRMIZİ-NESEİ)

Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hastalanmıştım. Geçmiş olsun demek üzere, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) ve Hz. Ebu Bekir (radıyallahu anh) yaya olarak bana uğradılar. Bize geldikleri sırada baygınmışım. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) abdest aldılar ve abdest suyundan üzerime serptiler. Bunun üzerine ayıldım. Karşımda Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı görmez miyim! Hemen sordum: "Ya Resûlullah (görüyorsunuz ölmek üzereyim) malımı ne yapayım?"

Bana cevap vermede acele etmedi. Derken miras âyeti geldi: "(Ey Muhammed!) Senden fetva isterler, de ki: "Allah size ikinci dereceden mirascılar hakkında fetva veriyor: Şayet çocuğu olmayıp bir kız kardeşi bulunan kimse ölürse, bıraktığının yarısı kız kardeşe kalır. Fakat kız kardeşinin çocuğu yoksa, kendisi ona tamamen varis olur. Eğer kız kardeşi kalmışsa, bıraktığının üçte ikisi onlaradır. Eğer mirasçılar erkek ve kadın kardeşlerse, erkeğe, iki kadının hissesi kadar vardır. Doğru yoldan saparsınız diye Allah size açıklıyor. Allah her şeyi bilir" (Nisa, 176).

Bir rivayette şöyle denmektedir: "...(Sorum üzerine) feraiz ayeti indi." Bir başka rivayette de: "Allah çocuklarınız hakkında erkeğe, iki kızın hissesi kadar tavsiye eder..." (Nisa11) ayeti indi" denir.

Tirmizi'nin rivayetinde Câbir hazretleri (radıyallahu anh) şöyle der: "Benim yedi tane kızkardeşim vardı..."

Ebu Dâvud'un rivayetinde şu ayetin nazil olduğu belirtilir: " Senden fetva isterler, de ki: Allah size ikinci derece mirascılar hakkında fetva veriyor..." ikinci derece mirascılar: Kendisinin çocuğu olmayıp kız kardeşleri olan kimse. (KÜTÜB-İ SİTTE / 540)

Yukarıdaki Câbir (radıyallahu anh) , bir rivayette şöyle gelmiştir: "Rahatsızlanmıştım. Tam o sırada yedi kızkardeşim vardı, benim yanımda idiler. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yanıma girdiler. Girince ilk iş yüzüme (okuyup) üfledi. Hemen ayıldım. Ayılır ayılmaz: "Ey Allah'ın Resûlü, kızkardeşlerim için malımın üçte ikisini vasiyet edeyim mi?" dedim. Bana: "İhsanda bulun!" dedi. Ben: Öyleyse yarısını? dedim. Resûlullah "İhsanda bulun" dedi. Sonra beni bıraktı ve çıkarken şöyle dedi: "Bu ağrıdan ölmeyeceksin. Allah Teâla kızkardeşlerine vermen gereken miktar hususunda açıklayıcı ayet indirdi. Onların hissesini üçte iki kıldı."

Câbir (radıyallahu anh) şu âyet benim hakkımda indi derdi: "Senden fetva isterler, de ki Allah size ikinci dereceden mirasçılar hakkında fetva veriyor..." (Nisa 176). (KÜTÜB-İ SİTTE / 541)

Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Bir kadın iki kızıyla gelerek: "Ey Allah'ın Resûlü, bu iki kız Sâbit İbnu Kays'ın kızlarıdır. Babaları Uhud'da seninle beraber cihâd ederken şehid oldu. Kızların amcası, babalarından kalan malların ve miraslarının tamamını aldı ve kızlara hiçbir şey bırakmadı. Bu hususta ne dersiniz ey Allah'ın Resûlü. Allah'a yemin ederim bunlar malları olmadıkça asla evlenemezler de!" dedi.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Bunlar hakkında Allah hükmeder" cevabını verdi. Arkadan Nisa suresi nazil oldu: "Allah çocuklarınız hakkında erkeğe, iki kızın hissesi kadar tavsiye eder..." (Nisa 11).

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Bana kadını ve sahibini çağırın!" emretti. Çocukların amcasına: "Babalarından kalan malın üçte ikisini kızlara, sekizde birini kızların annesine ver, geriye kalan da senindir" dedi. (KÜTÜB-İ SİTTE / 542)


 

   İstanbul -30. 04.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail