- 415-


Abdullah İbn Mes’ud’dan nakledilir ki; O, şöyle demiştir; “Biz yenirken yemeğin tesbih ettiğini duyardık.” (İBN KESİR CİLT IX / S.4739)

Resulullah (s.a.v.) bir topluluğa rastlamış. Onlar yükleri yüklü olarak hayvanların üzerinde duruyorlarmış. Resulullah (s.a.v.) onlara buyurmuş ki; Onlara salim olarak binin, salim olarak bırakın. Ancak yollarda ve sokaklarda onları kendi lakırdılarınız için kürsi kılmayın. Nice binilen hayvan vardır ki, binenden daha hayırlıdır. Ve ondan daha çok Allah Taala’yı zikreder. (İBN KESİR CİLT IX / S.4739) 

Ahir zamanda delikanlılar kabirdeki yatanlara gıpta edecekler. Mezarlıkların başına gelip; geçim zorluğu ve zamanın sıkıntılarından dolayı “Kalkın da biz yatalım diyeceklerdir.” (İLAHİ EMİRLER S:389)

Namaz vaktinin evveli Allah’ın rızası ve son vakti Allah’ın afvıdır. (TIRMIZİ CİLT I NO; 172) 

Hasta ziyaretinize gittiğinizde ona, ömrü ve hastalığı konusunda güzel şeyler söyleyip, ümit veriniz. (HADİS) 

Ebu Said (ra)’den: Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: Allah Teala der ki: Kimi, Kur’an’la beni zikretmesi, benden bir şey istemekten meşgul etti ise, Ben ona, isteyenlere verdiğimin en üstününü veririm. Allah kelamının öteki kelamlar üzerine olan üstünlüğü Allah’ın mahlûkatı üzerine olan üstünlüğü gibidir. (TIRMIZİ) 

Ebu Hürre er-Rakkâşî, amcasından (radıyalluhu anh) naklen Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Şerlerinden, serkeşliklerinden yıldığınız kadınlara gelince: Onlara (evvela) öğüt verin, (vazgeçmezlerse) kendilerini yataklarında yalnız bırakın..." (Nisa, 34) ayeti hakkında şunu söylemiştir: "Kadınların serkeşlik etmelerinden yılarsanız yatakta onları yalnız bırakın."Hammâd merhûm, yatakta yalnız bırakmayı "cinsi teması terketmek" olarak anlamıştır. (KÜTÜB-İ SİTTE / 554) 

Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: "İbnu Avf (radıyallahu anh) bizim için yemek hazırlayarak bizi davet etti, gittik, yemeği yedik. Arkadan şarap ikram etti, içtik. Bu ziyafet şarabın haram edilmesinden önce idi. Şarab beni sarhoş etmişti. Namaz vakti gelince imam olmamı istediler. Namazda Kâfirûn suresini okudum. Ancak "sizin taptığınıza ben tapmam" diyecek yerde "biz, sizin taptığınıza taparız" şeklinde yanlış okudum. Bunun üzerine: "Ey iman edenler! Sarhoşken, ne dediğinizi bilene kadar, cünübken -yolcu olan müstesna- gusledene kadar namaza yaklaşmayın..." ayeti nazil oldu." (KÜTÜB-İ SİTTE / 555)

Ümmü Seleme (radıyallahu anhâ) validemiz anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü, dedim, erkekler cihâda çıkıyorlar, kadınlar cihâd yapmıyor, biz kadınlara mirasdan da yarım veriliyor." Bunun üzerine Rabb Teâla şu ayeti inzal buyurdu: "Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri özlemeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan bol nimet isteyin. Doğrusu Allah herşeyi bilir" (Nisa 32). Mücahid der ki: "Cenab-ı Hakk şu ayeti de Ümmü Seleme hakkında inzal buyurdu: "Doğrusu erkek ve kadın Müslümanlar, erkek ve kadın mü'minler, boyun eğen erkekler ve kadınlar; doğru sözlü erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, oruç tutan erkekler ve kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar, Allah'ı çok anan erkekler ve kadınlar, işte Allah bunların hepsine mağfiret ve büyük ecir hazırlamıştır" ( Ahzâb 35). Ümmü Seleme Medine'ye hicretle gelen ilk kadındır." (KÜTÜB-İ SİTTE / 548)

 

 

   İstanbul -29. 05.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail