- 416-


Abdullah İbn Amr der ki; Resulullah (s.a.v.) kurbağayı öldürmeyi yasakladı ve onun sesinin tesbih olduğunu bildirdi. (İBN KESİR CİLT IX / S.4739)

Kıyamet günü ölüm güzel bir koç şeklinde getirilir ve cennetle cehennem arasında durdurulur. Sonra denilir ki; Ey cennet ehli, bunu biliyor musunuz? Onlar evet. derler. Sonra; ey cehennem ehli, bunu biliyor musunuz? denilir. Onlar; evet derler. O cennetle cehennem arasında kesilir. Sonra denilir ki; Ey cennet ehli, ölmeksizin sermediyet. Ey cehennem ehli, ölmeksizin süreklilik. (İBN KESİR CİLT IX / S.4778)

Kıyamet yaklaştıkca insanlar Cenabı Hakk’tan uzaklaşacaklar, gaflet çok olacak, bina yapmak çoğalacak, kadınlar ev geçindirmekte kocalarına ortak olacaklar, katipler çoğalacak. (İLAHİ EMİRLER S:389)

Üzerinden ikindi namazı geçen geçen kişi, sanki ailesini ve malını kaybetmiş gibidir. (TIRMIZİ CİLT I NO; 175)

İbni Abbas (ra) : Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Kullandığınız ilaçların en iyileri, ağızdan verdiğiniz ilaç, buruna damlattığınız ilaç, kan aldırmak ve inkibazı gidermek için kullandığınız ilaçtır.” (TIRMIZİ)

Hz. Ali (radıyallahu anh) buyuruyor: "Kur'ân-ı Kerîm'de en çok sevdiğim ayet şudur: "Allah, kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar..." (Nisa, 48). (KÜTÜB-İ SİTTE / 557)

İbnu Abbas (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Peygambere ve sizden buyruk sâhibi olanlara itaat edin" (Nisa 59) ayeti, Abdullah İbnu Huzâfe İbni Kays İbni Adiy es-Sehmî hakkında, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onu bir seriyyeye gönderdiği esnada nâzil oldu." (KÜTÜB-İ SİTTE / 558)

İbnu Abbas (radıyallahu anh): "Size ne oluyor da: "Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, katından bize bir sahip çıkan gönder, katından bize bir yardımcı lutfet" diyen zavallı çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz?" (Nisa 75) ayetiyle ilgili olarak şunu söyledi: "Annem ve ben burada ifade edilen "zavallılar" arasında idik." (KÜTÜB-İ SİTTE / 559)

 

 

 

   İstanbul -06. 06.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail