- 419-


Sizden biriniz ailesine yaklaşmak istediği zaman; Allah’ın adıyla, Allah’ım, bizi şeytandan uzaklaştır. Şeytanı da bize verdiğin yavrudan uzaklaştır, derse şayet bu sırada onun içim bir evlat taktir edilmş ise, şeytan o yavruya ebediyen zarar veremez. (İBN KESİR CİLT IX / S.4793)

Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurur; Kur’an üç yerde indirildi: Mekke, Medine, ve Şam. (İBN KESİR CİLT IX / S.4802)

Küçük abdeste çok dikkat edip üzerinize sıçratmayın, şüphesiz ki kabir azabının en çoğu ondandı. (İLAHİ EMİRLER/ S.398)

İki namazı özürsüz olarak cemeden, büyük günahların kapılarından birine adım atmış olur. (TIRMIZİ CİLT I /NO.188)

Hz Ali (ra)’den;

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur; Kim Kur’an’ı okur ve onu ezberlerse, sonra da helalini helal, haramını haram bilirse, Allah bu sebeple onu cennete koyar ve kendisini, ailesinden cehennemi hak etmiş olan on kişiye şefaatçi kılar. (TIRMIZİ)

İstemeden verilen şeyi alınız! Çünkü o, Allah Taala’nın gönderdiği bir rızıktır. (HADİS)

İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:Müslümanlardan bir grup, (gazve sırasında) sürüsünü otlatan bir kimseye rastladılar. Adam, onlara es-selamu aleyküm diyerek (İslâmî âdaba uygun) selam verdi. Ama onlar adamı yakalayıp öldürdüler ve sürüsüne elkoydular. Bunun üzerine şu ayet indi: "Ey iman edenler: Allah yolunda cihâda çıktığınız zaman (meselelerin) tam bir açıklanmasını bekleyin. Size (Müslümanca) selam verene, dünya hayatının (geçici) menfaatini arayarak, "sen mü'min değilsin" demeyin. İşte Allah'ın katında birçok ganimetler vardır. Evvelce siz de böyle iken Allah size lutfetti..." (Nisa, 94).

İbnu Abbâs ayeti okudu ve ayette geçen ve Nafi kıraatına göre esselem olan kelimeyi es-selâm olarak kıraat buyurdu. (KÜTÜB-İ SİTTE / 568)

Tirmizi'den gelen rivayette şöyle denir: "Benu Süleym'den bir kimse, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın ashabından bir gruba uğradı. Adamın beraberinde sürüsü vardı. Gruba selam verdi. Ancak onlar: "Bu adam kendisini size karşı emniyete almak için böyle (İslâmca) selam verdi. (Bu Müslüman değildir) dediler ve kalkıp adamı öldürüp sürüsüne el koydular. Sürüyle birlikte Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a geldiler. Ancak haklarında Cenab-ı Hakk vahiy inzal buyurdu." (KÜTÜB-İ SİTTE / 569)

İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Hz. Mikdâd (radıyallahu anh)'a: "Bir kimse içinde yaşadığı kafirlere karşı imanını gizler, (sen karşılaştığın zaman) imânını açığa vurursa (sakın öldürme. Bu hayatını kurtarmak için mü'minim dedi, diyerek onu) öldürecek olursan (cinayet işlemiş olursun). Nitekim, Mekke'de iken, bir zamanlar sen de imanını gizlemiştin"(KÜTÜB-İ SİTTE / 570)

   İstanbul -25. 06.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail