- 420-


Bir kimse, recep ayında sadaka verecek olur ise.. Allah Taala onu cehennem ateşinden uzaklaştırır. Hem de, yavru iken yuvasından çıkan, taa ihtiyarlayıp ölünceye kadar havada uçup giden karganın gittiği uzaklık kadar... (GÜNYET'ÜT-TALİBİN S;542)

Cennette bir ırmak vardır; bu ırmağın adı: Receb'dir. Sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır.Bir kimse, receb ayında bir gün oruç tutar ise.. Allah Taala, kendisine o ırmaktan içirir. (GÜNYET'ÜT-TALİBİN S;542) 

Kim, haram aylardan (Zil'kade, Zilhicce, Muharrem, Recep) üç gün oruç tutarsa onun için dokuzyüz senelik oruç sevabı yazılır.(İLAHİ NİZAM S;679) 

Allah, dört gecede hayır döker, saçar. Bunlar kurban bayramı gecesi, Ramazan bayramı gecesi, Şabanın onbeşinci gecesi ve Recebin birinci gecesidir. (İLAHİ NİZAM S;680) 

Kim Recep ayının yirmiyedinci gecesi oruç tutarsa, amel defterine altmış aylık orucun sevabı yazılır. (MÜKAŞEFETÜ'L KULUP S:596) 

Peygamber'imiz (s.a.s) buyuruyor ki;- "Beni dinleyin, Recep, insanların kavga düşüncesine kapılmadıkları bir Allah ayıdır. İnanarak ve önem vererek Recep ayından bir gün oruç tutanlar Yüce Allah'ın rızasını hak ederler."(MÜKAŞEFETÜ'L KULUP S:596) 

Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutan bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Yedi gün oruç tutana cehennem kapıları kapanır. Sekiz gün oruç tutana cennetin sekiz kapısı açılır. On gün oruç tutana Allah istediğini verir. Onbeş gün oruç tutana, bir münadi, geçmiş günahların affoldu der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. (TABERANİ) 

Muhakkak zaman, Allahın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziyel-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır." (BUHARİ) 

Receb-i Şerîfin birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur,buyuruyorlar. (CAMİU-SAĞİR)  

Hz. Resul-ü Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmaktadır; "Recep Allah'ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ve ramazan ümmetimin ayıdır. Kim recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah'ın rızasını kazanmış olur. Allah'ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır." (HADİS)

 

   İstanbul -03. 07.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail