- 422-


Kıyamet günü olduğu zaman, ben peygamberlerin imam ve hatibi olurum. Onların şefaat sahibi olurum. Bu öğünme için söylenmemiştir. (İBN KESİR CİLT IX / S.4807)

Resulullah (s.a.v.)’a “Umulur ki Rabbin seni övülmüş bir makama gönderiverir.” ayeti sorulduğunda; bunun şefaat olduğunu söylemiştir. (İBN KESİR CİLT IX / S.4813)

Gece namazı kılanın yüzüne Allah güzellik verir. (İLAHİ EMİRLER S:402) 

Ezanı ancak abdestli olan okur. (TIRMIZİ CİLT I NO; 200) 

Peygamberimiz (sav); “Ey Cibril, ben ümmi olan bir ümmete gönderilmiş bulunuyorum. Onların arasında ihtiyarları var, köle ve cariyesi var, ömründe kitap yüzü görmemiş olanlar var” dedi. Cibril (as); “Ya Muhammed, muhakkak Kur’an yedi vecih ve kıraat (=lehce) üzerine indirildi” dedi. (TIRMIZİ)

Namaz burhandır, zekat temizliktir, oruç bedenin sıhhatidir. (HADİS)

Etbauttâbiin'den Muhammed İbnu Abdurrahman anlatıyor: (Abdullah İbnu Zübeyr'in hilâfeti sırasında Şamlılara karşı gönderilmek üzere) Medine halkından askeri bir birlik teşkili kararlaştırıldı. Birliğe de yazıldım. Bu esnada İbnu Abbas (radıyallahu anhüma)'ın azadlısı İkrime ile karşılaştım, durumu ona anlatmıştım. Bu sefere katılmayı bana şiddetle yasakladı. Sonra da şunu anlattı: "İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) bana haber verdi ki: "Müslümanlardan bir grup (Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) devrinde) müşriklerle berâberdi ve onların sayılarını artırıyorlardı. Müşriklere atılan ok, bazan gelip onlardan birine isabet edip öldürdüğü oluyordu. Kılıç darbeleriyle hayatlarını kaybedenler de vardı. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak şu ayeti indirdi: "Kendilerine yazık edenlerin canlarını melekler aldıkları zaman onlara: "Ne yaptınız bakalım? deyince, "Biz yeryüzünde zavallı kimselerdik" diyecekler, melekler de: "Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya!" cevabını verecekler, onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü dönülecek yerdir" (Nisa, 97). (KÜTÜB-İ SİTTE / 573)

İbnu Abbas (radıyallahu anh) "...Yağmurdan zarar görecekseniz veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanıza engel yoktur. Fakat bütün ihtiyat tedbirlerini alın..." (Nisa 102) ayeti Abdurrahman İbnu Avf (radıyallahu anh) hakkında, o yaralı iken nâzil oldu" demiştir. (KÜTÜB-İ SİTTE / 574)

Ya'la İbnu Ümeyye anlatıyor: "Ömer İbnu'l-Hattab (radıyallahu anh)'a: "Ayet-i kerime'de: "Yerzüzünde sefere çıktığınız zaman, kâfirlerin size fenalık yapacağından endişe ederseniz, namazdan kısaltmanızda üzerinize bir vebal yoktur" (Nisa, 101) buyuruluyor. Şimdi ise halk emniyet içerisinde, buna rağmen, sefer hâlinde niye namaz kasrediliyor (kısaltılıyor)" diye sordum. Bana şu cevabı verdi:

"Senin gibi, ben de aynı şekilde merak ederek, bu meselede Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a sormuştum. Bana şu açıklamayı yapmıştı: "Namazın kısaltılması, Allah'ın sizlere yaptığı bir sadakadır. Rabbinizin sadakasını kabul edin." (KÜTÜB-İ SİTTE / 575)

 

 

   İstanbul -18. 07.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail