- 424-


On beş Şaban'da Hak Taala kullarına bakarak, müşriklerle kin ve düşmanlık güdenler hariç olmak üzere hepsinin suç ve günahlarını affeder. (EL-'UHUD'L- KÜBRA S;231)  

Cebrail aleyhisselam bana gelerek, bu gecenin onbeş Şaban gecesi olduğunu, Hak Taala'nın bu gecede Beni Kelb aşiretinin koyunlarının kılları sayısınca bir çok kişileri ateşten uzaklaştırdığını, böyle bir gecede, müşriklere, buğz ve düşmanlık besleyenlere, cimrilere, aile bağını koparanlara, ana ve babalarına karşı gelenlere, elbiselerini kibirle yerde sürüyenlere rahmet nazarıyla bakmadığını bana bildirdi. (EL-'UHUD'L- KÜBRA S;231) 

Hak Taala , bu gecede kullarının bütün suçlarını afeder, yalnız buğz ve adavetbesleyenlerle, haksız yere nefis (adam)öldürenleri afetmez. (EL-'UHUD'L- KÜBRA S;231) 

İbn Mace rivayet ettiğ hadiste:Onbeş Şaban gecesi geldi mi, gecesinde namaz kılın, gündüzünde oruç tutun. Hak Taala o gecede, güneşin gurubundan sonra dünya göğüne inerek, güneşin doğuşuna kadar kullarına şöyle seslenir: "İstiğfar eden yok mudur ki, onu mağrifet edeyim. Rızk isteyen yok mudur ki, ona rızık vereyim. Müptela yok mudur ki, ona afiyet vereyim. Şu yok mu, bu yok mu?..."buyrulmuştur. (EL-'UHUD'L- KÜBRA S;231) 

Bir kimse, Şaban ayının son pazartesi gününü oruçlu geçirir ise.. günahları bağışlanır. (GÜNYET'ÜT-TALİBİN S;564) 

Şaban ayına;- Şaban....
İsminin verilmesinin bir sebebi odur ki, o ayda ramazan ayına hayırlar dağılır.Ramazan ayına da:
- Ramazan..
Denmesinin sebebi, o ayda günahların yanıp silinmesidir. (GÜNYET'ÜT-TALİBİN S;565) 

Şa'ban girdiği zaman nefslerinizi temizleyini. Niyyetlerinizi güzelleştiriniz. (İLAHİ NİZAM S;681) 

Hz. Aişe rivayet eder:- Allah Resulu oruç tutardı. Öyle ki, biz, "Oruçsuz değil !" derdik. Oruç tutmazdı. Öyle ki, biz, "Oruç tutmuyor !" derdik. Böyle aralıklı olarak tuttuğu oruçların çoğu Şa'ban'da olurdu. (İLAHİ NİZAM S;681) 

Üsame'den rivayette; Resulullah'a dedim ki;"Ey Allah'ın Resulu, hiç bir ayda Şa'ban ayındaki kadar oruç tuttuğunu görmedim !."Buyurdular:"Bu bir aydır ki, insanlar Recep ile Ramazan ayları arasında ondan gafil olurlar. Halbuki O, öyle bir aydır ki O'nda ameller, alemlerin Rabbı olan Allah'a yükselir. Ben de, oruçlu bulunduğum halde amelimin Allah'a yükselmesini isterim. (NESAİ)

 

 

 

 

   İstanbul -30. 07.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail