- 431-


Her kim imanı sebebiyle ve Allah rızası için Kadir gecesinde namaz kılarsa işlediği ve işleyebileceği günahları yarlığanır. (EL-'UHUD'L- KÜBRA S;224)  

Malın zekatını veren, zarar ve mahvına sebebiyet veren tarafını defetmiş olur. (İLAHİ EMİRLER S:609) 

Namazı aşikare olduğundan kıldılar.  Zekatı ise gizli olduğundan fukaraya vermediler. İşte bunlar münafıklardır. (İLAHİ EMİRLER S609) 

Karada ve denizde insanın malı, ancak zekat verilmediğinden mahvolur. (İLAHİ EMİRLER S:609) 

Oruç tutmayıp fidye vermek, yalnız oruç tutmayan ihtiyar ile şifası ümid edilmeyen hastaya ruhsaddır. (NESEİ) 

Oruçlu iken çirkin konuşmayın!  Birisi size sataşırsa, “Ben oruçluyum” deyin. (HADİS)

Kendisini kusmaya zorlayan kimse orucunu kaza etsin.  (EBU DAVUD, TIRMIZİ, NESEİ) 

 

Hz Aişe (r.anha) anlatıyor:Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: “Misvak ağzı temizlemeye ve Allah’ın rızasını kazanmaya sebeptir.” (BUHARİ, NESEİ)

Selemetu'bnu'l-Ekva (radıyallahu anh) anlatıyor: "Oruca takat getiremeyenler, bir fakire yetecek kadar fidye vermesi gerekir" ayeti indiği zaman orucu yiyip fidye verenler vardı. Bu hâl müteakip ayetin inmesine kadar devam etti. Bu ayet öncekini neshetti. Yani asıl hüküm şudur: "Kim Ramazan ayında hazır bulunursa orucunu tutsun." (KÜTÜB-İ SİTTE / 461)

 

   İstanbul -18. 09.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail