- 432-


Şeytan arife gününden başka hiç bir günde daha küçük, daha marut, daha hakir, daha kızgın görülmedi. (İBN KESİR CİLT X S:5456)

Arife günü orucu, önceki ve sonraki yılın günahlarını bağışlatır. (EL-'UHUD'L- KÜBRA S;226)

 

İbnb Ömer (r.anhuma)’den:Peygamberimiz  (sav) şöyle buyurdu:”Balda zekat her on tasta bir tastır.”(TIRMIZİ, EBU DAVUD

Peygamberimiz  (sav) şöyle buyurdu ;”Devede devenin zekatı, davarda davarın, sığırda sığırın, elbiselik bez ve kumaşlarda da bez ve kumaş zekatı vardır. (HAKİM)

Dikkat ediniz malı olan yetimin veliliğini üzerine alan kimse, o malı çalıştırıp ticarete koysun; malı zekatın tüketmesine bırakmasın. (TIRMIZİ,ŞAFİİ)

Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz. (TIRMIZİ, CUM'A, 80.)

İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bayram namazına giderken bir yoldan gider, dönerken başka bir yoldan dönerdi." (KÜTÜB -İ SİTTE / 356 )

İbnu Ömer (radıyallahu anhüma)'den, rivayete göre oruca gücü yetmeyenin fidye vermesi gereğini beyan eden ayeti "fidyetün taâmu mesâkine" şeklinde (yani fakirlerin yiyeceği kadar fidye) okudu ve bu âyetin mensûh olduğunu söyledi." (KÜTÜB-İ SİTTE / 462)

 

Hz. Enes (ra) anlatıyor:Buhârî, Ebu Dâvud ve Tirmizi'nin bir rivayetinde de şöyle gelmiştir: "Ashâb-ı Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)'in (başlangıçta) durumu şöyleydi: Bir kimse oruçlu iken, iftar vakti gelince, iftarını açmadan uyuyacak olsa, artık o gece yemediği gibi ertesi günü de yiyemez, o günün akşamına kadar beklerdi. Kays İbnu Sırma el-Ensâri (radıyallahu anh) oruçlu olduğu bir günde iftar vakti girince hanımına gelerek yiyecek birşey olup olmadığını sordu. Kadın: "Hayır, yok!" ancak bekle, sana yiyecek arıyayım" dedi. Kays, gün boyu çalışan birisiydi, beklerken uyuyakaldı. Hanımı gelince baktı ki uyuyor: "Eyvah mahrum kaldın, yiyemiyeceksin" diye eseflendi.

Ertesi gün, öğleye doğru Kays (radıyallahu anh) açlıktan baygın düştü. Durumu Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a anlattılar. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu: "Oruç tuttuğunuz günlerin gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı..." (Bakara, 187). Buna Müslümanlar fevkâlede sevindiler. Arkadan, "Tanyerinde beyaz iplik, siyah iplikten sizce ayırd edilinceye kadar yiyin, için." Ravi der ki: "Bu ayet, Kays İbnu Amr hakkında nazil olmuştur." (KÜTÜB-İ SİTTE / 466)

 

 

   İstanbul -25. 09.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail