- 438-


Bu din kolaylıktır, kim bu dini zorlarsa onu mağlub eder. (İBN KESİR CİLT VI / S.2505)

Dinin- bir ifade de ise dinlerin- Allah’a en sevimlisi müsamahalı hanif dinidir.  (İBN KESİR CİLT VI / S.2505)

Gece geldiği vakit çocuklarınızı muhafaza ediniz, sokağa çıkarmayınız. Akşamla yatsı arasında mahalle aralarında şeytanlar dolaşırlar. Çocuklarınızı öldürür. (İLAHİ EMİRLER S:442)

İbn-ü Imran’dan rivayet edilmiştir;    “Resulullah (s.a.v.) yedi yerde namaz kılmayı menetti: Zibillikte, mezbahada, mezarlıkta, yol ortasında, hamamda, deve yatağında ve Beytullah’ın üstünde. (TIRMIZİ CİLT I  NO; 344)

Osman b. Ebi’l –As (r.anhuma)’dan: Osman (ra) Müslümanlığı kabul ettiği zamandan beri vücudunda duyduğu bir ağrıdan Peygamberimiz (sav)’e şikayette bulundu da Resulullah (sav) kendisine: “Vücudunun ağrıdığı yere elini koydu ve üç defa “Bismillah” de! yedi defa da ”Korktuğum ve duyduğum her fenalıktan Allah’a ve O’nun kudretine sığınırım” diye oku “ buyurdular. . (MÜSLİM, EBU DAVUD, TIRMIZİ)

Ne mutlu beni görüp, sonra bana iman edene. Ne mutlu  beni görmeyip de, bana  iman edene. (HADİS)

İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) buyurmuşlardır: "Kim üzerinde Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)'in mührü bulunan sahifeyi görmek isterse şu ayetleri okusun:

"De ki: "Gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri söyleyeyim. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anaya babaya iyilik yapın. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin" -sizin ve onların rızkını veren biziz- "Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Allah bunları size düşünesiniz diye buyurmaktadır. Yetim malına, ergenlik çağına erişene kadar en iyi şeklin dışında yaklaşmayın; ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. Biz kimseye ancak gücünün yeteceği kadar yükleriz. Konuştuğunuz vakit -akraba bile olsa sözünüzde âdil olun. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah size bunları öğüt almanız için buyurmaktadır" (En'âm 151-153); (KÜTÜB-İ SİTTE / 607)

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kıyametin üç alâmeti vardır, onlar zuhur edince, "daha önce inanmamış olanların artık inanmaları da onlara fayda vermez" (En'âm, 158), Güneşin battığı yerden doğması, Deccâl, Dâbbetu'l-arz." (KÜTÜB-İ SİTTE / 608)

Ebu Sa'id (radıyallahu anh) "Onlar kendilerine... Rablerinden birtakım delillerin gelmesini mi bekliyorlar. Rabbinin birtakım mucizeleri geldiği gün, bir kimse daha önce inanmamışsa veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa imanı ona fayda vermez..." (En'âm 158) ayetinde geçen "Rabblerinden birtakım deliller" ile "güneşin battığı yerden doğması kastedilmiştir demiştir. (KÜTÜB-İ SİTTE / 609)

   İstanbul -05. 11.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail