- 439-


Kim haccetmek isterse acele etsin. (İBN KESİR CİLT IV S.1313)

Bir kimse hacceder ve hacc esnasında fena lakırdı söylemez ve büyük günahlardan çekinir, küçük günahları işlemekte ısrar etmezse; o kimse günahlarından arınarak annesinden doğduğu günkü gibi haccdan döner. (İBN KESİR CİLT X S.5471)

 
İhtiyarın, güçsüzün ve kadının cihadı hac ve umredir. (EL-UHUDÜ'L- KÜBRA, S;262)
 
Hiç bir hacı muhtaç ve yoksul kalmaz. (EL-UHUDÜ'L- KÜBRA, S;265)

Medine halkını yok etmeye, onlara kötülük yapmaya hiç bir kimse kalkışmasın. Zira tuzun suda eridiği gibi erimiş olur. (EL-UHUDÜ'L- KÜBRA, S;299)

İbni Abbas (r.anhuma)’dan:Bir kadın küçük çocuğunu elleri ile yukarı kaldırıp dedi ki: “Ya Resulullah! Bu küçük için Hac var mıdır?” Yani bunun Haccı sahih olur mu?

Peygamberimiz (sav): “Evet, sana da onun sevabı gibi sevap vardır” buyurdu.(MÜSLİM, TIRMIZİ)  

Ümmü Seleme (r.anha)’den;
Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu; Kim hac veya umre için Mescid-i Aksa’dan, Mescid-i Haram’agitmeye niyet ederse (gitmek üzere telbiye yaparsa) geçmiş ve gelecek günahları affolur. Yahut ona cennet vacip olur. (EBU DAVUD, İBNİ MACE)
 
Medine halkını korkutanlar, incitenler, benim iki yanım arasında bulunan (nübüvvet mührünü) incitmiş olur. (EL-UHUDÜ'L- KÜBRA, S;299)
 
Hz Aişe (r.anha)’den
Mekke’ye hayızlı olarak vardım. Beyt-i tavaf etmediğim gibi, Safa ve Merve arsında da say etmedim. Bunu Peygamberimiz (sav)’e arzedince, buyurdular ki;
“Hacceden kimsenin bütün yaptıklarını yap, ancak temiz oluncaya kadar Beytullah’ı tavaf etme!” (TIRMIZİ, MÜSLİM,BUHARİ, EBU DAVUD)

   İstanbul -13. 11.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail