- 441-


Ayların efendlsl ramazan ayıdır. Hürmet edilmesi gereken en büyükleri ise… zilhicce ayıdır. (GÜNYET’ÜN-TALİBİN S:653)

Dünyanın  en faziletli günleri; Zilhicce ayının ilk on günleridir. (GÜNYET’ÜN-TALİBİN S:654)

Bir kimse on gecelerin  günlerinden birinde oruç tutarsa… senenin dair günlerine de abid ve oruçlu geçirmiş gibi olur. (GÜNYET’ÜN-TALİBİN S:654)

 İbn Abbas (r. anhuma)’dan;

Peygamberimiz (sav) ile birlikte olan bir adama devesi vurmuş ve adam da ihramlı olduğu halde ölmüştü. Bunun üzerine Peygamberimiz (sav); “Onu su ve sidr ile yıkayın. Ve üzerindeki iki elbise ile gömün. Koku sürmeyin, başını da örtmeyin. Çünkü o, kıyamet gününde telbiye ederek diriltilecektir.” (BUHARİ, MÜSLİM, TIRMIZİ)

İbn Ömer (r. anhuma)’den;

Peygamberimiz (sav) ihramda iken kadınlara eldiven giymeyi, yüz örtüsü kullanmayı, vers ile zaferanlı elbise giymeyi yasak ettiğini işittim, ihramdan sonra arzu ettikleri elbiseleri giyebilirler.(EBU DAVUD, TIRMIZİ, NESEİ)

Ebu Bekir (ra)’den:

Peygamberimiz (sav)’e “Hangi hac efdaldir?” diye sormuşlar. Oda, “Yüksek sesle telbiye yapmak ve hediye kurbanını kesmek” diye cevap vermişlerdir. (TIRMIZİ)

İbn Abbas (r. anhuma)’dan;

Peygamberimiz (sav)’i hutbe okur ve şöyle derken işittim;  Hiçbir erkek, yanında akrabasından biri olmayan yabancı bir kadınla, tenhada kalmasın. Kadın da yanında bir mahremi olmadan yola çıkmasın.

Bunun üzerine, adamın biri, kalkıp dedi ki:

-Ya Resulullah! Zevcem hacca gitmek üzere yola çıktı. Ben de, filan gazveye iştirak etmek için kaydedildim. Peygamberimiz (sav): “Vazgeç, git ailenle birlikte haccet” buyurdular. (BUHARİ, MÜSLİM, NESEİ)

Ebu Said (r.a)’den;

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu; Ye’cüc ile Me’cüc çıktıktan sonra dahi Beyt-i Şerif haccedilecek ve umre yapılacaktır. (BUHARİ)

Hüneyde İbnu Hâlid hanımından, o da Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın zevcelerinden birinden anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselâm) Zilhicce'den dokuz günle Aşura günü oruç tututardı. Bir de her aydan üç gün, ayın ilk pazartesi ile perşembe günü oruç tutardı." (KÜTÜBİ-SİTTE 3133)

 

   İstanbul -27. 11.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail