- 444-


Allah Resulu (s.a.v.) Muaz İbn Cebel’e; Allah Taala’nın kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musun?  O’na ibadet (kulluk) etmeleri, O’na hiçbir şeyle ortak koşmamalarıdır. Sonra şöyle buyurdular ki; Bunu yaptıklarında kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Bilir misin? Onlara asla azab etmemesidir.  (İBN KESİR CİLT VI / S.2638) 

Yeryüzünde bir ağaç ve bir iğne yeri kadar hiçbir yer yoktur ki; ıslandığında ıslaklığını, kuruduğunda kuruduğunu Allah Taala’ya iletmekle görevli bir melek olmasın. (İBN KESİR CİLT VI / S.2651) 

Peygamber Efendimiz’e;   -Ya Resulullah! İnsanların en hayırlısı kimdir? Diye soruldu da;Resulu Ekrem:

  “Kalbi mahrum, dili doğru olandır?

   -Ya Resulullah! Dilinin doğruluğunu anladık, kalbinin mahrumluğu ne demektir?

   “Kalbi temiz, içinde gıllüğış yoktur, hased yoktur, kimseye karşı düşmanlık yoktur, kimse ile uğraşmaz. Cenabı Hakk’ın en sevgili kulları bunlardır”.  (İLAHİ EMİRLER S:444) 

Üç kişi vardır ki onların namazları kulaklarını aşmaz: Firar eden köle ki, dönünceye                                      kadar; kocasını gücendirmiş olarak geceyi geçiren kadın ve kendisini istemeyen kişiye imam olan kişi. (TIRMIZİ CİLT I  NO; 357) 

Müslüman ismini taşıyanlardan en çok korktuğum kimse, Kur’an-ı kerimin manasını değiştirenlerdir. (HADİS) 

İki kişinin arasını düzelten kimse, şehid sevabı kazanır.(HADİS) 

İbnu Abbas (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "(Cahiliye devrinde) kadın, Kâbe-i Muazzama'yı çıplak olarak tavaf eder ve şöyle derdi: "Bana kim ödünç bir tavaf elbisesi verecek?"

Elbiseyi fercinin üzerine kor:

"Bugün bir kısmı veya tamamı görülür ama, ondan açılanı helâl etmem" derdi. Bu tatbikatla ilgili olarak şu ayet indi:

"Ey Ademoğulları! Her mescide güzel elbiselerinizi giyerek gidin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah müsrifleri sevmez" (A'raf, 31). (KÜTÜB-İ SİTTE / 610)

 

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şu ayeti okudu: "Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir etti" (A'raf 143) -hadisi rivayet eden Hammâd şöyle der: Hammad'dan rivayeti yapan Süleyman b. Harb merhum- (tecellinin hafifliğini göstermek için) baş parmağının yanıyla sağ parmağının ucuna değdirerek gösterir. (Ve ayetin kıraatı bitince Resûlullah) ilâve eder: "Dağ, çığlık attı ve Musa baygın düştü"(KÜTÜB-İ SİTTE / 611)

 

Müslim İbnu Yesâr el-Cühenî anlatıyor: "Hz. Ömer (radıyallahu anh)'den: "Rabbim Benî Adem'den, bellerinden zürriyetlerini alıp da onları nefislerine karşı şâhid tutarak: "Rabbiniz değil miyim?" diye işhâd ettiği vakit belâ (evet) dediler: Şâhidiz. "Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu" demeyesiniz. Yahud: "Ancak önceden atalarımız şirk koştular, biz ise onlardan sonra bir zürriyet idik, şimdi o bâtılı te'sis edenlerin yaptıklarıyla bizi helâk mı edeceksin?" demeyesiniz" (A'raf 172-173) ayetinden soruldu Hz. Ömer (radıyallahu anh) şu cevabı verdi: "Bu ayetten Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a da sorulmuştu. O şöyle açıkladı: "Allah Teâla hazretleri, Hz. Adem'i yarattı sonra sağ eliyle meshedip ondan bir zürriyet çıkardı ve: "Bunlar cennet içindir, bunlar cennet ehlinin ameliyle amel ederler" dedi. Rabb Teâla, ikinci defa sırtını okşadı, ondan bir nesil daha çıkardı ve: "Bunları da cehennem için yarattım, bunlar da cehennem ehlinin amelini işleyecekler" dedi.

Cemaatten bir adam: "Ey Allah'ın Resûlü! (kaderimiz ezelden yazılmış ise) niye amel ediyoruz? diye sordu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şu açıklamayı yaptı: "Allah bir kişiyi cennet ehli olarak yaratmışsa onu cennet ehlinin amelinde çalıştırır. Öyle ki cennetliklerin bir ameli üzere ölür ve Allah da onu cennetine kor. Aksine bir kulu da cehennem ehli olarak yaratmışsa, onu da cehennemliklerin amelinde istimal eder. Öyle ki bu da cehennemliklerin bir ameli üzere ölür, Allah da onu cehenneme koyar." (KÜTÜB-İ SİTTE / 612)

   İstanbul -18. 12.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail