- 445-


Her insanla birlikte bir melek vardır. Uyuduğu zaman onun nefesini alır.  Sonra ona tekrar geri verilir. (İBN KESİR CİLT VI / S.2671)

Kim Kehf suresini Cum’a  günü okursa, kendisi için ayağının altında bir nur parlayarak bir direk biçiminde semaya doğru yükselir ve kıyamet günü onun yolunu aydınlatır. İki cum’a  arasında onun bağışlanmasına vesile olur. (İBN KESİR CİLT IX / S.4932) 

Benim ümmetim cennete namaz, sadaka ve oruç ile girmezler, ancak Cenabı Hakk’ın rahmeti, kalbinin temizliği ve gözünün temizliği ile girerler. (İLAHİ EMİRLER S:445) 

Farzlardan başka en faziletli namazınız, evlerinizde (kıldığınız namaz) dir. (TIRMIZİ CİLT I  NO; 447) 

Bir insanın faydasız işlerle vakit geçirmesi, Allah-u Taala’nın onu sevmediğine işarettir. (HADİS) 

Necdet İbnu Nâki' diyor ki: "İbnu Abbas (radıyallahu anhüma)'a şu ayet hakkında sordum: "(Allah yolunda cihada) çıkmazsanız, Allah size can yakıcı azâbla azâb eder..." (Tevbe, 39). Şu açıklamayı yaptı: "Allah onlardan yağmuru kesti. Böylece (kuraklık Allah'ın onlara takdir ettiği) azabları oldu." .(KÜTÜB-I SİTTE /654)

 

Ubâde tu'bnu's-Sâmit (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a Cenab-ı Hakk'ın şu ayeti hakkında sordum: "Dünya hayatında da, ahirette de müjde onlaradır." (Yunus, 64). Şu cevabı verdi: "Burada kastedilen müjde sâlih rüyadır. Mü'min kul onu görür veya kendisine gösterilir." .(KÜTÜB-I SİTTE /655) 

İbnu Abbâs (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Cenab-ı Hakk Firavun'u suda boğduğu zaman: "Beni İsrail'in inandığından başka ilah olmadığına inandım" dedi. (Yunus, 90). Cebrail buyurdu ki: "Ey Muhammed, sen beni denizin çamurundan alıp, (Allah'ın) rahmeti ona ulaşıverir korkusuyla ağzını tıkarken görseydin." .(KÜTÜB-I SİTTE /656)

   İstanbul -25. 12.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail