- 446-


Aşura gününde oruç tutunuz. O, öyle bir gündür ki, o günde peygamberler (aleyhimüsselam)oruç tutarlardı. (CAMİU’S SAĞİR)

Bir kimse aşure gününü ihya eder ise.. Allah-Taala onu dilediği gibi diriltir. (HADİS-İ ŞERİF)  

Bir kimse, muharrem ayında bir gün oruç tutar ise.. onun için her güne otuz günlük oruç sevabı vardır. (GUNYET’ÜN-TALİBİN S;747)  

İbni Abbas Radiyallâhu Anhümâ rivayet ediyor: Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem Medine’ye hicret buyurduktan sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi.
“Bu ne orucudur?” diye sordu.
Yahudiler, “Bugün Allah’ın Musa’yı düşmanlarından kurtardığı, Firavun’u boğdurduğu gündür. Hz. Musa Aleyhisselâm şükür olarak bugün oruç tutmuştur” dediler.
Bunun üzerine Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem da, “Biz, Musa’nın sünnetini ihyâya sizden daha çok yakın ve hak sahibiyiz” buyurdu ve o gün oruç tuttu, tutulmasını da emretti. (EBU DAVUD)  

Bir kimse aşure günü, oruçlu bir mü’mine iftar ziyareti verir ise.. Muhammed ümmetinin tümüne iftar ziyafeti vermiş ve onların karınlarını doyurmuş kadar olur. (GUNYET’ÜN-TALİBİN S;749)  

Bir kimse aşure günü bir yetimin başını okşar ise.. onun başındaki tüyler sayısı kadar Allah-Taala kendisine cennet derecesi arttırır. (GUNYET’ÜN-TALİBİN S;749)

Her kim Aşura Gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (HADİS-İ ŞERİF)  

Aşure günü, on  Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. (HADİS-İ ŞERİF)  

Zilhicce’nin sonuncu günü ile Muharrem’in birinci günü oruç tutanın orucu elli yıllık günahına kefarettir. (HADİS-İ ŞERİF)

   İstanbul -01. 01.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail