-45-


Kim haksız olduğu bir münakaşayı terk ederse kendisine cennetin kenarında bir ev kurulur. Haklı olduğu bir münâkaşayı terk edene de cennetin ortasında bir ev kurulur. (KÜTÜB-İ SİTTE/1132)

Allah'ın en ziyade buğzettiği erkek, şiddetli düşmanlık yapan hasımdır. (KÜTÜB-İ SİTTE/1134)

İpek ve İbrişim elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaplardan su içmeyin, onlarda yemek yemeyin. Zira bu iki şey dünyada onlar (kâfirler), âhirette de sizin içindir. (KÜTÜB-İ SİTTE/142)

Emin, dürüst, Müslüman tacir, Kıyamet günü şehitlerle beraberdir. (KÜTÜB-İ SİTTE/6619)

Allah, satıştaki müsâmahayı, satın alıştaki müsâmahayı, ödemedeki müsâmahayı sever. (KÜTÜB-İ SİTTE/200)

Sizin için korktuğum şeylerden biri, dünyanın süs ve güzelliklerinin sizlere açılmasıdır. (KÜTÜB-İ SİTTE/1940)

Eğer dünya Allah nazarında sivri sineğin kanadı kadar bir değer taşısaydı tek bir kafire ondan bir yudum su içirmezdi. (KÜTÜB-İ SİTTE/1946)

Kim sıdk ile Allah'tan şehit olmayı talep ederse, Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır, yatağında ölmüş bile olsa. (KÜTÜB-İ SİTTE/997)

Ben Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı ciddi bir şekilde, küçük dili görünecek derecede güldüğünü görmedim. O, sadece tebessüm ederdi. (KÜTÜB-İ SİTTE/1652 

Mü'min, Allah indindeki ukubeti bilseydi, cennetten ümidini keserdi. Eğer kâfir Allah'ın rahmetini bilse idi, cennetten ümidini kesmezdi. (KÜTÜB-İ SİTTE/1654)

İstanbul - 10.04.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail