- 450-


Allah Resulu (s.a.v.); Siyah köpek şeytandandır, buyurmuştur. (İBN KESİR CİLT VI / S.2799)

 

Müslümanın ismi yeterlidir. Boğazladığı sırada Allah’ın ismini anmayı unutmuşsa, Allah’ın ismini ansın ve ondan yesin. (İBN KESİR CİLT VI / S.2812)

 

Cenabı Peygamber’e;

    -Ya Resulullah! Burada iki adam vardır. Onlardan birisinin imanı kuvvetlidir. Lakin sabredemiyor, İkide bir günah yapıyor. Birisi de çok ibadet eder, ama imanı pek kuvvetli değildir.

Cenabı Peygamber;

   -“Bir insanın aklı çok, imanı da kuvvetli olursa günah ona zarar vermez.” buyurdu. (İLAHİ EMİRLER S:458)

 

Ali bin Ebu Talib (r.a.) den rivayet edilmiştir;

 Resulullah (s.a.v.) memedeki erkek çocuğun sidiği hakkında şöyle buyurdu: “Erkek çocuğunun sidiğine su serpilir; kız çocuğunun sidiği yıkanır.” (TIRMIZİ CİLT I  NO; 607)

 

Kötülüğünden komşusunun emin olmayanın, imanı kamil değildir. (HADİS)

 

Münafıkların kalbinde şu dört kimsenin muhabbeti bir araya gelmez; Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. “Radiyallahü anhüm” (HADİS)

 

Ebu Said (radıyallahu anh) anlatıyor: "Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya bir başka topluluğa katılmak maksadı dışında, savaş günü arkasını düşmana dönen kimse Allah'tan bir gazaba uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüştür!" (Enfâl, 16) ayeti Bedir günü indi." (KÜTÜB-I SİTTE /619)

 

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) "Allah katında yeryüzündeki canlıların en kötüsü gerçeği akletmeyen sağırlar ve dilsizlerdir" (Enfâl, 22) ayetinde kastedilmiş olanlar Abdü'd-Dâroğullarından bir gruptur" denmiştir." (KÜTÜB-I SİTTE /620)

 

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Ebu Cehl (birgün) şöyle dedi: "Allahımız, eğer bu Kitap, gerçekten senin katından ise, bize gökten taş yağdır veya can yakıcı bir azab ver" (Enfal, 32) diye dua etmişti. Şu ayet indi: "Sen içlerinde iken Allah onlara azab etmez. Onlar bağışlanma dilerken de elbette Allah azab edecek değildir" (Enfal, 33.

Müşrikler mü'minleri Mekke'den çıkardıkları zaman da şu ayet indi: "Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten men ederlerken Allah onlara niçin azâb etmesin?..." (Enfal, 34). (KÜTÜB-I SİTTE /621)

   İstanbul -28. 01.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail