- 451-


Cibril bana dedi ki; Yeryüzünün doğusunu batısını dolaştım, Muhammed’den daha üstün bir kişi bulamadım. Yeryüzünün doğusunu batısını dolaştım. Bir babanın oğulları olan Haşim oğullarından daha üstününü bulamadım. (İBN KESİR CİLT VI / S.2820)

Kıyamet günü her bir zalimin arkasına bir bayrak dikilerek; Bu falan oğlu falanın zulmüdür, denilecek. (İBN KESİR CİLT VI / S.2821)

İnsanı Cenabı Hakk’a  en çok yaklaştıracak ve Cenabı Hakk’ın en çok sevdiği şey gizli secdedir. (İLAHİ EMİRLER S:483)

Ammar (r.a.) den rivayet edilmiştir:

Resulullah (s.a.v.), cünüp olan kişinin, yemek yemek veya içmek veya uyumak istediği zaman namaz abdesti gibi abdest almasına ruhsat verdi. (TIRMIZİ CİLT I  NO; 608)

Bir kimse, sevmediği birisine bela ve sıkıntı geldiği için sevinirse, Allah Taala, bu kimseye de bu belayı verir. (HADİS)

 Ukbe İbni Âmir (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı minberde iken dinledim, şu ayeti okudu: "Ey iman edenler! Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar -Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanlarınızı ve bunların dışında Allah'ın bilip sizin bilmediklerinizi yıldırmak üzere kuvvet ve savaş atları hazırlayın..." (Enfal, 60). Ayette geçen "kuvvet"i "Bilesiniz, kuvvet "atmak"tır" diye açıkladı ve bunu üç kere tekrar etti." (KÜTÜB-I SİTTE /622)

 

Haberiniz olsun! Allah, arzı fethetmenizi müyesser kılacak. İhtiyaçlarınız (Allah tarafından) karşılanacaktır. Sizden kimse oklarıyla oynamaktan sakın geri kalmasın." (KÜTÜB-I SİTTE /623)

 

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Ey peygamber! Mü'minleri savaşa teşvik et. Sizin sabırlı yirmi kişiniz onlardan iki yüz kişiyi yener. Sizin yüz kişiniz, inkâr edenlerden bin kişiyi yener; çünkü onlar anlayışsız bir güruhtur" (Enfal, 65) ayeti inince bir kişinin on kişinin önünden kaçmaması, yirmi kişinin de iki yüz kişinin önünden kaçmaması farz kılındı. Sonra da şu ayet indi: "Şimdi Allah yükünüzü hafifletti, zira içinizde zaaf bulunduğunu biliyordu. Sizin sabırlı yüz kişiniz, onlardan iki yüz kişiyi yener. Sizin bin kişiniz, Allah'ın izniyle, iki bin kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir. (Enfâl, 66). Böylece yüz kişinin, iki yüz kişinin önünden kaçmaması farz kılındı." (KÜTÜB-I SİTTE /624)

   İstanbul -05. 02.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail