- 452-


İsraf ve kibir olmaksızın yeyin, için,giyinin ve tasadduk edin. (İBN KESİR CİLT VI / S.2847)

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuş; Kim Kehf suresinin başını ve sonunu okursa; bu onun için baştan sona kadar bir nur olur. Kim de onu sonuna kadar okursa; bu onun için yerden göğe kadar nur olur. (İBN KESİR CİLT IX / S.4932)

Bir insan yatarken Allahümme ente rabbi…(Seyidül istiğfarı) okur da  o gece ölürse cennete gider. (İLAHİ EMİRLER S:458)

Devenin beşten azında zekat yok, (gümüşün) beş okkadan azında zekat yok, (sebze, meyve veya hububatın) beş vesekden azında zekat yoktur. (TIRMIZİ CİLT I  NO; 622)

Fitnenin fesadın çoğaldığı zamanda, ibadet etmek, hicret ederek benim yanıma gelmek gibidir. (HADİS)

Dua rahmetin, abdest namazın, namaz da cennetin anahtarıdır. (HADİS)

Sizin sabırlı yirmi kişiniz, onlardan iki bin kişiyi yener" ayeti nazil olunca bu, Müslümanlara ağır geldi ve şu ayet indi: "Şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Zira içinizde zaaf bulunduğunu biliyordu. Sizin sabırlı yüz kişiniz onlardan iki yüz kişiyi yener. Sizin bin kişiniz, Allah'ın izniyle onlardan iki bin kişiyi yener..." (Enfal, 66) Allah onlardan miktarı hafiflettikçe, Müslümanların sabrı da -azaltılan miktar nisbetinde- eksildi." (KÜTÜB-I SİTTE /625)

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ganimetler sizden önce hiçbir başı siyaha (yani âdemoğluna) helal kılınmadı. Ganimet alındığı zaman gökten inen bir ateş onu yakardı." -Ravi Süleymân el-A'meş der ki: "(Başı siyah tabirini) şimdilerde Ebü Hüreyre'den başka kullanan birini göremiyorum- Bedir savaşı sırasında henüz helâl edilmezden önce, Müslümanlar ganimetleri aldılar. Bunun üzerine Cenâb-ı Hakk şu ayeti indirdi: "Daha önceden Allah'tan verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldıklarınızdan ötürü size büyük bir azab erişirdi..." (Enfal, 68). (KÜTÜB-I SİTTE /626)

 

Hz. Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: Bedir savaşında Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) (esirlerin serbest bırakılmaları mukabilinde) fidye-i necat alınca Cenâb-ı Hakk şu ayeti indirdi: "Yeryüzünde savaşırken, düşmanı yere sermeden esir almak hiçbir peygambere yaraşmaz. Geçici dünya malını istiyorsunuz. Oysa Allah âhireti kazanmanızı ister. Allah güçlüdür, hakimdir. Daha önceden Allah'tan verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldıklarınızdan ötürü size büyük bir azab erişirdi. Elde ettiğiniz ganimetleri temiz ve helâl olarak yiyin..." (Enfal 67-69). Ganimetler sonradan helâl kılındı." (KÜTÜB-I SİTTE /627)

   İstanbul -12. 02.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail