- 455-


Ebu Hureyre’den rivayete göre; Ey Allah’ın elçisi, biz kıskançlık yapıyoruz, denildiğinde Allah Resulu (s.a.v.) şöyle buyurdular; Allah’a yemin ederim ki, ben de kıskancım. Allah ise benden daha kıskançtır. Bu kıskançlığındandır ki kötülükleri yasaklamıştır. (İBN KESİR CİLT VI / S.2863) 

Allah Resulu  (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır; Şu üçten biri ile olması dışında; Allah’tan başka ilah olmadığına, benim Allah’ın elçisi olduğuma şehadet eden Müslüman kişinin kanı helal değildir. Zina eden evli, bir can karşılığı olan can ve dinini terk ederek cemaatten ayrılan. (İBN KESİR CİLT VI / S.2863) 

En evvel cennete fakirlerin muhacirleri girecektir. (İLAHİ EMİRLER S:470)

Dikkat! Her kim mallı (zengin) bir yetime veli olorsa o malda ticaret yapsın ve onu, zekatın yiyip tüketmesine terk etmesin. (TIRMIZİ CİLT I  NO; 636) 

Din bilgilerini dünyalık ele geçirmek için edinenler, cennetin kokusunu duymayacaklardır. (HADİS)

Ebu Umame (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Ardında cehennem vardır, orada kendisine irinli su içirilecektir" (İbrahim 14, 16) ayeti hakkında şu açıklamayı yaptı: "İrin ağzına yaklaştırılır, ondan ikrah eder, iğrenir. Biraz daha yaklaştırılınca suratı yanar ve başının derisi dökülür. İrini içince kıçından çıkıncaya kadar, (geçtiği yerleri ve bu meyanda) bağırsaklarını param parça eder."

Resûlullah bu açıklama üzerine şu ayetleri okudu: "...Ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimseler..." (Muhammed, 15).

"...Onlar yardım istediklerinde erimiş mâden gibi, yüzleri kavuran bir su kendilerine sunulur" (Kehf, 29). (KÜTÜB-I SİTTE /664) 

 Enes İbnu Mâlik (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Allah'ın hoş bir sözü; kökü sağlam, dalları göğe doğru olan -Rabbinin izniyle her zaman meyve veren- hoş bir ağaca benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musun?" (İbrahim, 24-25) ayetinde zikredilen ağaç hakkında: "O hurma ağacıdır" buyurdu. Ve müteakip ayette ifade edilen kötü ağacı da hanzale'ye (zakkum, Ebu Cehil karpuzu da denir, mercimek ağacıdır) benzetti. Ayet şöyle: "Çirkin bir söz de yerden koparılmış, hiç birsebatı olmayan kötü bir ağaca benzer" (İbrahim, 26). (KÜTÜB-I SİTTE /665) 

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), Cenâb-ı Hakk'ın: "Arzda birbirine komşu kıt'alar vardır, üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki hepsi bir su ile sulanıyor. (Böyle iken) biz onlardan bazısını yemişlerinde (ve tadlarında), bazısından üstün kılıyoruz. İşte bunlarda da aklını kullanacak zümreler için elbette âyetler vardır" (Ra'd, 4). Kelâm-ı İlâhisinde geçen "üstünlük"ü şöyle açıkladılar: "Bu onların, kalitesiz, fârisi çeşitten tatlı ve ekşi oluşlarıdır." (KÜTÜB-I SİTTE /663)

   İstanbul -04.03.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail