- 456-


Allah Resulu  (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır; Allah’ın ve Resulu’nün zimmeti üzerinde olan bir zimmiyi öldüren kimse, malın zimmetini bozmuş olur. Bu kişi cennet kokusunu duyamaz. Muhakkak ki onun kokusu yetmiş yıllık yoldan duyulur. (İBN KESİR CİLT VI / S.2864)

Kim Kehf suresini indirilmiş olduğu  gibi okursa; bu, kıyamet günü kendisi için bir nur olur.( İBN KESİR S/ 4932)

Ey fakirler, Cenabı Hakk’ın taktirine razı olun. Neden Allah beni fakir yaptı, demeyiniz Eğer böyle yapacak olursanız fakirliğin ecrini alırsınız, yok şikayet ederseniz hepsinden mahrum kalırsınız. (İLAHİ EMİRLER S:471)

Hak ile iş gören zekat memuru,  evine dönünceye kadar Allah yolunda gaza eden (savaşan) gibidir. (TIRMIZİ CİLT I  NO; 640)

Bir kimse bir günah yapmak istese ve sonra Allah’tan korkup onu terk eylese Hak Taala Hazretleri, o kula iki cennet ihsan eder. (HADİS)

Güzel ahlakın en azı, güçlüklere göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şevkatli olmaktır. (HADİS)

Nesâî'den gelen bir rivayet şöyledir:

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) dedi ki: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Ali İbnu Ebi Talib (radıyallahu anh)'i Berâet suresiyle birlikte Mekke ahalisine gönderdiği zaman onunla beraber ben de geldim. Kendisine "Ne ilan ediyordunuz?" diye soruldu. Şu cevabı verdi: "Biz şunları ilan ediyorduk:

1. Kâbe'ye ancak mü'minler girer.

2. Beytullah çıplak tavaf edilemez.

3. Kimin Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'la bir anlaşması varsa bunun müddeti dört ayın hitamıdır. Dört ay geçtikten sonra Allah ve Resulü müşriklerden beridir.

4. Bu seneden sonra hiçbir müşrik haccetmeyecek.

Ben bunları böyle (yüksek sesle ve tekrarla) bağırarak söylüyorum ki o gün sesim kısıldı." (KÜTÜB-I SİTTE /634)

 

Hz. Ali İbni Ebi Talib (radıyallahu anh) anlatıyor: "Ben Hacc-ı Ekber günü hangi gündür? diye sordum, bana: "Kurban günü" diye cevap verdi." (KÜTÜB-I SİTTE /635)

 

İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) haccettiği hacc sırasında, cemreler arasında, kurban günü durarak sordu: "Bu gün hangi gündür?" Halk:

-Kurban günüdür, dediler. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):

-"Bugün Hacc-ı Ekber günüdür" buyurdu. (KÜTÜB-I SİTTE /636)

   İstanbul -11.03.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail