- 464-


Eğer mü’min Allah katındaki cezayı bilseydi, hiç kimse cennetten ümidini kesmezdi. Allah Taala yüz rahmet yaratmış; birini birbirlerine onunla merhamet etsinler diye yaratıklarının arasına koymuştur. Doksan dokuzu ise Allah katındadır. (İBN KESİR  CİLT VI  S. 2890)

Kim yeni bir elbise edinir ve onu giyerse; elbise eğe kemiğine ulaştığında; "Ayıp yerimi örteceğim ve hayatımda kendisi ile güzelleşeceğim, giyeceği bana giydiren Allah’a hamdolsun", der, sonra eski elbisesini atar veya tasadduk ederse; Allah’ın zimmetinde olur, Allah’ın komşusu olur, ölüyken ve diriyken Allah’ın tarafında olur. (İBN KESİR  CİLT IV   S. 2929)

Gizli borcunu ödeyen kimse cennetin bütün kapılarından iltifatla girecektir. (İLAHİ EMİRLER S;478)

Vasiyetlik bir nesnesi bulunan Müslüman kişiye yaraşan, iki geceyi ancak vasiyeti yanında yazılı olursa geçirmektir. (SÜNEN-İ TIRMIZİ  CİLT II  NO;981)

Borç almaktan sakının! Çünkü o, gecenin kaygısı, gündüzün ise zilletidir.  (HADİS-İ ŞERİF)

Başkasının kusurlarını anmak istediğiniz zaman, kendi kusurlarını hatırla. (BUHARİ)

Birinizin kulağı çınladığı zaman, beni (Muhammed Mustafa’yı) hatırlasın, üzerime salavat getirsin ve “Zekerallahu men zekereni bihayrin; "Beni hayırla ananı Allah Taala da hayırla ansın!" desin. (HADİS-İ ŞERİF)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yemeğini bitirdiği zaman Elhamdülillahillezi et’amena ve sekena ve cealena mine’l müslimin, "Bizi yediren,  içiren ve Müslüman kılan Allah’a hamd olsun." buyururdu.  EBU DAVUD)

Kim bir namaz kılar da o kendisini çirkin işler ve fenalıktan nehyetmezse, o namazla Allah’tan uzaklaşmaktan başka bir şey elde edemez. (HADİS)


 

   İstanbul -01. 05.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail