- 465-


Allah Taala; “Ben muhakkak kullarımı hanifler olarak yarattım. Şeytan onlara geldi de dinlerinden çevirdi.” buyurmuştur. (İBN- KESİR CİLT ;VI S;2934)

Elbiselerinizden beyazı giyiniz. Muhakkak ki o, en hayırlı elbisenizdir. Ölülerinizi onunla kefenleyiniz. Sürmelerinizin en hayırlısı ismid’dir. O, gözü kuvvetlendirir ve kıl bitirir. (İBN- KESİR CİLT ;VI S;2935)

Resulullah (s.a.v.) ölüm ile uğraşan (can çekişen) bir gencin yanına girdi ve “kendini nasıl buluyorsun?”  buyurdu. Genç, “vallahi ya Resulallah” dedi;  “Allah’ın rahmetini umuyor ve  ( fakat )  günahlarımdan korkuyorum.” Bunun üzerine Resul-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu: ”Bu gibi yerde o ikisi (ümit ve korku), kulun kalbinde bir araya gelirse, Allah behemehal ona umduğunu verir ve onu korktuğundan emin kılar. (SÜNEN-İ TIRMIZİCİLT; II ; 195)

Gerek ben, gerek benden evvel gelen Peygamberi İzam kardeşlerimin en hayırlı söyledikleri şey “Lailahe illallah” tır. (İLAHİ EMİRLER  S; 483)

Bir Müslüman, fakir bir müslümanı giydirirse o kimse üzerinde bir parça bulunduğu müddetçe giydiren Allah Taala’nın himayesinde olur. (TIRMIZİ)

Üzerinize öyle zaman gelecek ki, o zamanda (şu) üç şeyden daha kıymetli bir şey bulunmayacak: Helal para, kendisiyle ünsiyet edilecek arkadaş, kendisiyle amel edilecek sünnet. (TABERANİ)

Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:

“Ben sizin sıkıntıda olmanızdan daha çok, bolluk ve rahatlıkta olmanızdan korkarım.” (BEZZAR)

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İçerisinde teşehhüd bulunmayan bir dua, kesilmiş el gibidir."  (EBU DAVUD)

 

   İstanbul -13. 05.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail