- 468-


Ebu Musa el-Eş’ar’dan rivayete göre; o şöyle demiştir: İnsanlar duada seslerini yükseltmişlerdi, Allah Resulu (s.a.v.); “Ey insanlar; kendinize acıyın. Muhakkak ki siz sağıra ve gaip olan birine dua etmiyorsunuz. Sizin dua ettiğiniz işiten ve yakin olandır” buyurmuştur.  (İBN-KESİR CİLT; VI S; 2988)

Öyle bir kavim gelecek ki; duada ve temizlikte haddi aşacaklar. (İBN KESİR CİLT; VI S; 2989)

Ukbe bin Amir El-Cüheni (r.a) den rivayet edilmiştir; dedi ki: “Üç vakit vardır ki, Resulallah (s.a.v.) o vakitlerde bizi namaz kılmaktan ve ölülerimizi defnetmekten menederdi: Güneş zuhur edip doğunca, yükselinceye kadar; öğlenin dik durumu (cisimlerin gölgesiz hali) meydana gelince, güneş (batıya) meyledinceye kadar ve batmaya yüz tutunca batıncaya kadar.”  (SÜNEN-İ TIRMIZİ CİLT; II S; 222)

Seleme İbn-i Ekva' (r.a.) şöyle demiştir:

Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyurdu ki: Benim söylediklerimi her kim bana isnâd ederse Cehennem'deki yerine hazırlansın.  (SAHİH-İ BUHARİ NO; 91)

Cenabı Peygamber buyuruyor: “İslam dini gayet kolay bir dindir. Bunu ancak akıllı, güzel ahlaklı, hamarat insanlar yapar.”  (İLAHİ EMİRLER S; 489)

Bir kul, iki elini açıp Allah’a dua ettiği zaman, onları boş çevirmekten utanır. Onun  istediklerini dünyada peşin olarak vereceği gibi; onun için ahirette bol sevap vermesi için erteleyebilir.  (GUNYET’ÜT-TALİBİN S: 562)

Bir kimse, din kardeşinin bir işini yapmak için giderse, her adımında birçok günahı affedilir ve yetmiş sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar, böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir.  (HADİS)

Dedikoduyu, (lüzumsuz) çok sual sormayı ve malını zayi etmeyi bırak. (TABERANİ)

Üç kişi bir arada bulunduğu zaman; ikisi, diğerini bırakıp da kendi aralarında konuşmasınlar.  (HADİS-İ ŞERİF)

   İstanbul -10. 06.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail