- 469-


Allah’ın benimle gönderdiği hidayet ve ilmin misali; çok yağmurun misalidir. (Allah’ın benimle gönderdiği ilim ve hidayet bol yağmur gibidir.)  O, yeryüzüne indiğinde isabet ettiği yerlerden bazısı temizdir. Suyu kabul eder ve bol otlar, bitkiler çıkarır. Bir kısmı da vardır ki; kurak olup suyu tutar. Allah onunla insanları menfaatlandırır. İçerler sularlar ve ziraat yaparlar. Yeryüzünde bir başka yer daha vardır ki; çukur olup su tutmaz. Bitki de bitmez. İşte bu Allah’ın dininde bilgin olan ve Allah’ın gönderdiği ile öğrenen ve öğreten kişinin misalidir. Başını kaldırıp bakmayan ve benimle gönderilen  Allah’ın hidayetini kabul etmeyenin misalidir. (İBN-KESİR CİLT; VI S; 2995)

Allah Resûlü (s.a.v.);

“Senin bir şeyi sevmen; seni kör ve sağır kılar.” buyurmuştur. (İBN-KESİR CİLT; VI S; 3086)

 

Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki; “Çocuk, canlı olarak dünyaya gelmedikçe ona cenaze namazı kılınmaz ve ne varis (miras alan), ne de müverris (miras bırakan) olur!.” (SÜNEN-İ TIRMIZİ CİLT; II S; 224)

 

Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle demiştir:

Nebiyy-i ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Benim adımı (kendinize, yâhud birbirinize) takınız. Künyemi de (yâni Ebû'l-Kâsım künyesini) de takınmayınız. (Şu da ma'lûm olsun ki,) her kim beni rü'yâda görürse hakîkatte beni görmüş olur. Zîrâ şeytan benim sûretime temessül edemez. Bir de, her kim benim ağzımdan bilerek yalan uydurursa Cehennem'deki yerine hazırlansın. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 92)

Cenabı Peygamber buyuruyor: “Sonra tövbe ederim diyenler helak oldular.” (İLAHİ EMİRLER S; 493)

 

Kim el emeğinden (işinden) dolayı yorgun olarak akşamlarsa, mağrifet edilmiş olarak akşamlar. (TABERANİ)

Allah Taala, Salih bir kulu hürmetine, komşusu olan yüz hane halkını bela ve müsibetten korur. (HADİS)

Kim, Allah Taala’nın kitabına tabi olursa, onu sapıklıktan hidayete ulaştırır ve kıyamet günü kötü hesaptan muhafaza eder. (TABERANİ)

 

   İstanbul -18. 06.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail