- 470-


Diğer aylara göre recep ayının fazileti; sair kelama göre, Kur’an’ın fazileti gibidir.

Sair aylara göre, şaban ayının fazileti; sair halka nazaran benim faziletim gibidir.

Sair aylara göre, ramazan ayının fazileti; Yüce Allah’ın halkına üstünlüğü gibidir. (GUNYET’ÜN-TALİBİN S; 566)

 

Cenabı Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu;

“Cenabı Ecelli ve Ala’nın azameti, seher vaktinde dünya göğüne iner, Berat gecesinde olduğu gibi sabaha kadar kullarını davet buyurur.” (İLAHİ EMİRLER S; 606)

 

Recep ayında bir gün ve bir gece vardır ki: O günü oruçla, geceyi dahi namazla geçirir ise.. kendisine yüz sene; geceleri namaz kılanın gündüzleri oruç tutanın sevabı verilir. (GUNYET’ÜT-TALİBİN S: 553)

Amellerin en faziletlisi NEFS’lerin ikrah ettiği şeylerdir. (İLAHİ NİZAM S; 549)

 

Haram aylardan (Muharrem. Zilhicce. Recep’den) üç gün; Perşembe, cum’a cumartesi oruç tutana, Allah Taala dokuzyüz senelik oruç sevabı yazar. (HADİS)

Bir kimse recep ayının yirmi yedinci günü oruç tutar ise.. kendisine altmış aylık oruç sevabı yazılır. (GUNYET’ÜT-TALİBİN S: 553)

Recep ayına ikram edene, saygı gösterene, Allah Taala, dünyada ve ahrette ikram eder. (HADİS)

Ademoğluna belini doğrultacak birkaç lokma kafidir. ( EL-‘UHUDܒL-KÜBRA S; 216) 

Resulullah (sav) “Allah’tan hakkıyla haya edin!” buyurdular. Biz: “Ey Allah’ın Resulü, elhamdülillah, biz Allah’tan haya ediyoruz” dedik. Ancak O, şu açıklamayı yaptı: “Söylemek istediğim bu (sizin anladığınız haya) değil. Allah’tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, batıni ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse dünya hayatının zinetini terketmeli, ahireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse, Allah’tan hakkıyla haya etmiş olur.” (TIRMIZİ)

 

   İstanbul -23. 06.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail