- 473-


Hz. Peygamber (S.A.V) Efendimiz buyuruyor:

“Recep ayında bir gün ve gece vardır ki  Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur” (HADİS)

Hz. Osman (R.A.) den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurdu:

“Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de sabahı da cemaatle kılmışsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir.” (HADİS)

Ebu Sa'îd-i Hudrî'den rivayet olunduğu üzere Resulullah buyurmuştur ki:

"Beytü'l-Mak-dis'te olanları bitirdiğim zaman Mirac getirildi ki, ben ondan güzel bir şey görmedim. Ve o, odur ki, ölünüz can çekişme vaktinde gözlerini ona diker. Arkadaşım, beni, onun içinde kapılardan bir kapıya ulaşıncaya kadar çıkardı ki, ona "Koruyucu melekler kapısı" denir. Koruyucular kapısı, gök koruyucularının beklediği dünya göğü kapısıdır.
(HADİS)

 

Evlat kokusu cennet kokusundandır. (İLAHİ NİZAM S; 631)

Bir müslümanın, hayırlı bir sözü dinleyip öğrenmesi ve onunla amel etmesi, bir senelik (nafile) ibadetinden hayırlıdır. (DEYLEMİ)

Allah Taala, iyiliğini murad ettiği kimseye, unuttuğunu hatırlatacak ve hatırında olanı yapmaya yardım edecek iyi ve Salih bir dost nasib eder. (EBU DAVUD)

Bereket üç şeydedir; Cemaat, Tirid yemeği, Sahur. (EL-‘UHÜDܒL-KÜBRA)

Bu gece iyi amel eden için yüz yıllık mükafat vardır. (HADİS)

Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir. (HADİS)

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
Geceleyin bir müddet ilim ile meşgul olmak, bütün gece sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir. (HADİS)

   İstanbul -15. 07.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail