- 475-


Firdevs,  cennetinin en güzel yeri ve ortasıdır. (İBN-KESİR CİLT; X S; 5093)

Allah’tan istediğiniz zaman Firdevs’i isteyiniz. Çünkü o cennetin en üst yeri ve en ortasıdır. Cennet nehirleri oradan kaynar. (İBN-KESİR CİLT; X S; 5016)

Ebu Hureyre (r.a) den rivayet edilmiştir;

“Resulullah (s.a.v.), kabirlerin aşırı kadın ziyaretçilerini lanetledi!” (SÜNEN-İ TIRMIZİ CİLT; II S; 239)

Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle demiştir:

Halk: "Ebû Hüreyre çok (hadîs rivâyet) ediyor." deyip duruyorlar. Halbuki Kitâbu'llâh'da (şu) iki âyet olmasaydı hiçbir hadîs nakletmezdim. -(Ebû Hüreyre bu sözden) sonra ... Âyet-i Kerîme'lerini okuyup derdi ki: Muhâcirîn kardeşlerimiz çarşılarda alış-verişle, Ensâr kardeşlerimiz de malları (ve toprakları) için çalışmakla meşgûl olurken Ebû Hüreyre boğazı tokluğuna Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e mülâzemet eder ve onların hazır bulunamadıkları meclislerde hazır bulunur, onların belleyemedikleri sözleri bellerdi. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 98)

Cenabı Peygamber (s.a.v.):

“Elbisemi soymadan beni yıkayınız. Gözünüz edep yerimi görecek olursa gözünüz kör olur. Sakın beni soymayınız.” buyurdu. (İLAHİ EMİRLER S; 545)

Yaşlı müslümana ikram (saygı göstermek), Allah Taala’yı ta’zimdendir. (EBU DAVUD)

Yumuşak muamele kimde  bulunursa  onu  güzelleştirir. Ve  bu  rıfk, yumuşaklık  kimden sökülüp alınırsa onu da çirkinleştirir. (MÜSLİM)

Kıyamet günü insanların en şiddetli azap edilecek olanı kendisinde hayır olmadığı halde insanların onda hayır gördüğü kimsedir. (DEYLEMİ)

Ümmetim altın ve gümüşe fazla değer verdikleri zaman, onlardan İslam’ın heybeti kalkar. (HADİS-İ ŞERİF)

   İstanbul -30. 07.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail