- 476-


Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor:'Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve; 'tevbe eden yok mu! Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim. Hastalığından şifa isteyen yok mu ona şifa vereyim. Yok mu şunu isteyen yok mu bunu isteyen' der. Bu durum, sabaha kadar devam eder.” (HADİS)

Berat gecesi göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler. (NESEİ)

Peygamberimiz (s.a.v):"Her kim bu gece yüz rekat namaz kılarsa yüce Allah ona yüz melek gönderir. Otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu ona cehennem azabından teminat verir. Otuzu da ondan dünya afetlerini savarlar, O'nu da ondan şeytanın tuzaklarını hilelerini savarlar." Buyuruyor. (HADİS)

Yüce Allah bu gece bütün müslümanlara mağfiret buyurur ancak kâhin, sihirbaz, yahut çok kin güden veya içkiye düşkün olan, yahut ana-babasını inciten, veya zinaya ısrarla devam eden müstesna. (HADİS)

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki:“Ameller, bu ayda âlemlerin Rabb'ı yüce Allah'a arz edilir. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah'a arz edilmesini isterim.” (HADİS) 

Allah Taala kıyamet günü buyurur ki; Ben ortakların en hayırlısıyım. Kim Bana birini ortak koşarsa, o bütünüyle onun, ortağınındır. (İBN-KESİR CİLT; X S; 5097)

Kim başka biri duysun diye bir şey yaparsa, Allah’da onu başkalarına duyurur. Kim de gösteriş için yaparsa,  Allah’da ona gösteriş yapar. (İBN-KESİR CİLT; X S; 5098)

Ebu Hureyre (r.a) den rivayet edilmiştir: “Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Müslümanlardan her kimin üç çocuğu ölürse onun vücuduna ateş, ancak yeminin yerine gelmesi kadar değecektir. (SÜNEN-İ TIRMIZİ CİLT; II S; 243)

 Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle demiştir: “Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'den iki kap (dolusu) ilim belledim. Bunlardan birini (size) nisâr ettim. Diğerine gelince onu meydana çıkaracak olsam benim şu boğazım kesilir.” (SAHİH-İ BUHARİ NO; 100) 

   İstanbul -05. 08.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail