- 477-


Resulullah Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki: Biz miras bırakmayız. Bizim terk ettiğimiz ancak bir sadakadır. (İBN-KESİR CİLT; X S; 5117)

Allah  Resulu (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; Kişi cehennemde Ey Hannan, Ey Mennan, diye çağırarak bin sene kalır. (İBN-KESİR CİLT; X S; 5122)

İbn Abbas (r.a) dan rivayet edilmiştir. Resululah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; “Ümmetimden iki önde gideni (buluğa ermeden önce ölen iki çocuğu) bulunan kişiyi, Allah, onların yüzünden cennete sokacaktır!. Bunun üzerine Aişe, “Ümmetinden bir önde gideni bulunan kişiyide mi?” dedi. Resul-i Ekrem (s.a.v.), “Ey başarılı kadın!” buyurdu; “bir önde  gideni bulunan kişiyi de…” Aişe “ya ümmetinden herhangi birinin önde gideni bulunmazsa?” dedi. Resul-i Ekrem buyurdu ki: “Bu durumda ümmetimin önde gideni benim ve onların benim gibi (büyük) kayıpları olmayacaktır!.” (SÜNEN-İ TIRMIZİ CİLT; II S; 245)

Ebû Mûsâ el-Eş'arî şöyle demiştir:

 Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem'e biri gelip: "Yâ Resûlâ'llâh, Allâh yolunda kıtâl ne demektir?  Kimimiz gazabına kapılarak, kimimiz ârından dolayı kıtâl ediyor. (Buna ne dersin?)" diye sordu. (Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem başını kaldırıp): "Her kim Kelimetu'llâh (yâni Kelime-i Tevhîd) daha âlî olsun diye kıtâl ederse onunkisi Allâh yolundadır." buyurdu. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 103)

Namazlarınızın bir kısmını evinize bırakınız. İki rekat olsun evlerinizde kılınız. Bu yüzden Allahu Azimüşşan evinize bereket verir. (İLAHİ EMİRLER S; 586)

Zulüm ve akraba haklarını yerine getirmeme kadar Allah’ın bu dünyada daha çabuk cezalandırdığı bir başka günah yoktur. Üstelik ahirette de ceza verecektir. (TIRMIZİ)

Münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Hangi sürünün peşinden gidiceğini bilemez; kah birine, kah diğerine koşar durur. (NESEİ)

Olgun mü’min ahlakı en güzel olandır. Ahlak bakımından en iyi olanınız da aile fertlerine en iyi davrananızdır.(TIRMIZİ)

Allah Taala, kadınlardan erkeklere benzemeye çalışanlara ve erkeklerden kadınlara benzemeye çalışanlara  lanet etmiştir. (HADİS-İ ŞERİF)

   İstanbul -12. 08.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail