- 480-


Şeytan ademoğlunun kalplerinde dolaşmasaydı, onlar gökler aleminin gizliliklerini görürlerdi. (İHYA-İ ULUMUDDİN CİLT I, S; 649)

Şüphesiz oruç bir emanettir. Her biriniz bu emaneti korusun. (İHYA-İ ULUMUDDİN CİLT I, S; 667)

Sıla bin Züfer (Radtyallâhü anh) den: Şöyle demiştir:

Biz (Ramazan'dan mı Şa'ban'dan mı olduğunda) şek edilen gün Ammâr (bin Yâsir) (Radıyallâhü anhümâ)'nın yanında idik. (Pişi­rilen) bir koyun getirildi. Cemâatin bir kısmı (onu) yemekten uzak durdular. Bunun üzerine Ammâr (Radıyallâhü anh) :

Kim bu gün oruç tutarsa şüphesiz Ebû Kasım (Muhammed) (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'e isyan etmiş olur, dedi." (İBN-MACE NO; 1645)

 

Kişinin fitnesi ehlinde, malında, çocuğunda, nefsinde ve komşusundadır. Oruç, namaz, sadaka, emr-i bi'l-maruf ve nehy-i ani'l-münker bu fitneye kefaret olur!
(MÜSLİM)

 

İbn-i Abbâs (Radtyallâhü anhümâydan; Şöyle demiştir:

"Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) yolculukta oruç (da) tutmuş, iftar (da) etmiştir."  (İBN-MACE NO; 1661)

 

Âmir İbnu Rebî'a (radıyallahu anh) anlatıyor; "Ben Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı, oruçlu iken misvaklandığını sayamayacağım kadar çok gördüm.(BUHARİ)

 

Şeddâd bin Evs (Radıyallâhü anh)'den rivayet edildiğine göre :

Ramazan ayından onsekiz gece geçtikten sonra bir gün kendisi Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ile beraber Bakî'da yürür­ken Efendimiz hacâmet olan bir adama rastlamış ve Resûlullah (Sal­lallahü Aleyhi ve Sellem)

«Hacâmet edenin ve hacâmet olanın orucu bozulur.» buyurmuş­tur." (HADİS)

 

Sizden biri Müslüman bir kardeşini ziyaret ettiğinde, kardeşi (ziyafet için) ondan orucunu bozmasını isterse, bozsun. Ancak Ramazan ve Ramazanın kazası veya nezir orucu hariç…(RAMUZ’UL EHADİS CİLT I, S; 44)

 

Bu zikr-i  şerif  (La havle ve la kuvvete illa billah)i okuyan kimse, doksan dokuz beladan kurtulur. Bunun en aşağısı yürek sıkıntısıdır ve yürek sıkıntısı görmez, insanların en kuvvetlisi olur. (İLAHİ EMİRLER S; 597)

Kim Allah rızası için (ve ecrini O‘ndan ümit ederek) yedi sene ezan okursa, Cenab-ı Hakk onun cehennem ateşinden kurtuluş beratını yazar. (TIRMIZİ)

Yolculukta bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Kim ki hizmette arkadaşlarını geçerse onlar kendisini şehitlikten başka hiçbir amelle geçemez. (BEYHAKİ)

 

   İstanbul -02. 09.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail