- 482-


Büreyde (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), ramazan bayramı namazına bir şeyler yemeden çıkmazdı. Kurban bayramında ise, namazdan dönünceye kadar bir şey yemezdi."Tirmizî, Salât: 390, (542);

Ebû Ümeyr (Abdullah) bin Enes bin Mâlik (Radıyallâhü an-hümâ)'da.n; Şöyle demişiir  :

Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) in ensârdan olan sahâbîlerinden amcalarım, bana hadîs anlatarak dediler ki: Şevval (ayın) ın hilâli, havanın bulutlu olması nedeniyle görülmedi. Bu se­beple (Ramazanın otuzuncu günü) oruçlu olarak sabahladık. O gün akşama doğru bir cemâat gelerek: Dün (akşam) hilâli gördüklerine Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) in yanında şahitlik ettiler. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) sahâbilere oruçlarını bozmalarını ve yarın bayram namazına .çıkmalarını em­retti.  (İBN-MACE NO; 1653)

 

Ebû, Bekrete (Radıyallâhü  anh)'âen  rivayet edildiğine göre; Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu, demiştir:

«İki bayram ayları (olan) Ramazan ve Zilhicce noksan olmazlar.» (İBN-MACE NO; 1659)

 

Resulullah (sav) Medine'ye geldiğinde Medinelilerin iki (bayram) günleri vardı. O günlerde oynayıp eğlenirlerdi. "Bu iki gün(ün mana ve mahiyeti) nedir?" diye sordu. "Biz cahiliye devrinde bu günlerde eğlenirdik!" dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Allah, bu iki bayramınızı onlardan daha hayırlı diğer iki günle değiştirdi: Kurban bayramı, Fıtır(ramazan) bayramı" buyurdu. (HADİS)

Ebû Hüreyre  (Radıyallâhü anh) den rivayet edildiğine göre: Resûlullah (SallallaHü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu, demiştir :

“Fıtır (Ramazan bayramı)   günü iftar ettiğiniz gündür. Kurban (bayramı) günü kurbanı kestiğiniz gündür.”  (İBN-MACE NO; 1660)

 

Allah azze ve celle buyurdu ki; Ey Ademoğlu, infak et (malını ve paranı benim için harca) ki, ben de sana infak edeyim. (HADİS-İ KUDSİ)

Abdullâh b. Zeyd Müşârün-ileyh  (r.a.) namazda iken kendisinde bir şey (yâni hades) vukûunu hayâl eden kimsenin hâlini Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e arzetmiş. (Resûlu'llâl salla'llâhu aleyhi ve sellem de): "Bir ses veya bir koku duymadıkca (namazdan) çıkmasın." buyurmuş. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 112)

Zevale doğru güneşin gölgesi dönünce ve o vaktin rahmet yelleri esince Allah’dan muradınızı isteyin. Zira o duaların kabul olduğu zamandır. (İLAHİ EMİRLER S; 606)

Bana vahyedilen her şeyi Ebu Bekr’in göğsüne (kalbine) akıttım. ( RİYAZܒS-SALİHİN)

   İstanbul -17. 09.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail