- 484-


Allah’ın  haramlarından sakınan, Allah yolunda uykusuz kalan ve Allah korkusundan sinek başı misali azıcık da olsa göz yaşı döken gözler dışında, her göz kıyamet günü ağlayacaktır. (İBN-İ KESİR C; XI S; 5859)

Ümmetimden hata, unutma ve yapmaya zorlandıkları şeylerin günahı kaldırılmıştır. (İBN-İ KESİR C; XI S; 5890)

Ebû Katâde Hâris b. Rıb'ıyy (r.a.) şöyle demiştir:

Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İçinizden biri, bir şey içtiğinde kabın içine hohlamasın, helâya gittiğinde zekerine sağ eliyle dokunmasın. Sağ eliyle de silinmesin (yâni istincâ etmesin). (SAHİH-İ BUHARİ NO; 122)

 Cenabı Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu:

“Her kim aç kalır ve muhtaç olur, onu da gizler ve kimseye söylemez, ancak Cenabı Hakk’a arz ederse,Allahü Azimüşşan bu türlü insanın bir senelik rızkını helal bir taraftan vermeyi, Zat-ı Uluhiyyetinin gereği olarak söylemiştir.” (İLAHİ EMİRLER S; 616)

İlmin talibi, rahmetin talibidir; İlmin talibi, islamın rüknüdür ve ecri peygamberlerle beraber verilir. (HADİS-İ ŞERİF)

Selam, sualden öncedir. Kim ki, size selamdan önce sual ile başlarsa, ona cevap vermeyiniz. (HADİS)

Biriniz Salih iki komşudan utandığı gibi, gece gündüz kendisiyle beraber olan iki (hafaza) meleğinden utansın. (BEYHAKİ)

Teyze, anne mesabesindedir. (SAHİH-İ BUHARİ)

   İstanbul -09. 10.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail