- 486-


Kim,  Allah rızasını dileyerek bir mescid inşa ederse, Allah Taala onun için bir mislini cennette bina eder. (İBN-İ KESİR C; XI S; 5927)

Hz Aişe’den rivayette o, şöyle demiştir: Allah Resulu (s.a.v) mahallelerde mescidler inşa edilmesini, güzel kokularla kokulanmasını emretti. (İBN-İ KESİR C; XI S; 5927)

Abdullâh b. Ömer (r.a.) dan:

Biri gelip ravi'ye: "Görüyorum, Erkân (-ı Beyt-i Muazzam) dan rükn (-i Hacer-i) Esved ile rükn-i Yemânî'den başkasına el sürmüyorsun. Görüyorum, tabaklanmış (deriden ma'mûl) na'leyn giyiyorsun. Görüyorum sarı boya kullanıyorsun. Bir de görüyorum, Mekke'de bulunduğun zaman halk, hilâl (-i Zi'l-Hicce) i görür görmez ihlâle (yâni yevm-i Arefeden evvelki gün) girmedikce ihlâle başlamıyorsun." demiş. O da cevâben demiş ki. "Erkân (-ı Beyt-i Muazzam) a gelince, ben Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in Hacer-i Esved ile rükn-i Yemânîden başkasına messettiğini görmedim. Tabaklanmış (deriden ma'mûl) na'leyne gelince ben, Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in üzeri kılsız (deriden ma'mûl) na'leyn giyip (ayağı) içinde (iken) abdest aldığını gördüm. Onun için ben onları giymeyi severim. Sarı boyaya gelince Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in sarı boya ile (elbîsesini veya Lihye-i Mübârekesini) boyadığını gördüm. Ben de onun için o boya ile boyamayı severim. İhlâle gelince Resûlûllâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in hayvanı (hareket için) müheyyâ olmadıkça ihlâl buyurduğunu görmedim." (SAHİH-İ BUHARİ NO; 131)

Şayet şehirlilerin tavuk beslemeye tenezzül ettiklerini görürseniz, Allahu Azimüşşan’ın köylerin harap olmasını murad ettiğini anlayın. (İLAHİ EMİRLER S; 639)

Ümmetimden, Sıla isminde biri gelecektir. Onun şefaati ile Cennete çok kimseler girecektir. (HADİS)

Her yedi günde bir gusletmesi ve o gün başını ve vücudunu yıkaması, her Müslüman üzerinde Allah Taala’nın bir hakkıdır. (SAHİH-İ MÜSLİM)

Dünyada zühd (az ile iktifa etmek) kalbi ve bedeni rahatlatır. Dünyaya rağbet ise keder ve hüznü çoğaltır. Tembellikte kalbi katılaştırır. (HADİS-İ ŞERİF)

Allah Taala’nın kitabında nazar için sekiz ayet vardır: Fatiha-i Şerife ve Ayetü-l Kürsi. (DEYLEMİ)

Doğru yol, güzel davranış ve iktisat peygamberliğin yirmi beş vasfından biridir. (EBU DAVUD)

   İstanbul -21. 10.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail