- 487-


Hz. Aişe (r.ah.) şöyle haber vermiştir:
"Ben Resulüllah'ı (a.s.) ihrama girerken, ihramı için, bir de ihramı çıkarıp Kâbe'yi tavaf etmesinden önce, güzel koku ile kokulandırırdım."
(SAHİH-İ MÜSLİM  NO: 2040)

Ebu Katâde (r.a.) şöyle haber vermiştir:
Resulüllah (a.s.) ile beraber yola çıktık. Nihayet Kâha denilen yere vardığımızda bizden bir kısmı ihramlı, bir kısmı ihramsızdı. Bu arada arkadaşlarımın birbirlerine bir şey göstermeye çalıştıklarını gördüm ve hemen ben de o tarafa baktım. Birde ne göreyim bir yaban eşeği! Süratle atımı eğerleyip mızrağımla birlikte atıma bindim. Tam bu sırada kamçım yere düştü. İhramlı olan arkadaşlarıma: "Kırbacımı bana uzatıverin" dedim. Onlar cevaben: "Yemin olsun ki, bu av hususunda sana hiçbir şekilde yardımcı olamayız" dediler. Bunun üzerine kendim hayvandan inip kamçımı aldım ve tekrar bindim. Nihayet arkasından koşturarak yaban eşeğine bir tepe ardında yetiştim ve mızrağımı saplayıp onu öldürdüm. Daha sonra onu, arkadaşlarımın yanına getirdim. Bir kısmı onu yiyiniz, bir kısmı da onu yemeyiniz dediler. Peygamber (a.s.) ise önümüzde idi. Hemen atımı harekete geçirerek Peygamber'e yetiştim "O helaldır, onu yeyiniz" buyurmuştur. (SAHİH-İ MÜSLİM NO: 2062)

Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Mescidleri yüsek ve muhteşem yapmakla emrolunmadım.” (İBN-İ KESİR C; XI S; 5927)

İnsanlar mescidler konusunda birbirleriyle yarışırcasına öğünmedikçe kıyamet kopmaz. (İBN-İ KESİR C; XI S; 5927)

Ümmü'l-mü'minîn Âişe (r.a.) şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem ayakkabı giymekte; saçını, sakalını taramakta; abdest almakta; (hâsılı) kâffe-i husûsâtında sağdan başlamaktan hoşlanırdı. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 132)

Hurma ya da diğer ağaçların sahipleri Allah’a şükrederlerse, o ağaçlar onlara ve onlardan sonra kimlerin ellerine geçerlerse cümlesine bereket olur. (İLAHİ EMİRLER S; 637)

Tevbe ve istiğfara devam eden kimseye, Allah Taala her sıkıntıdan bir kurtuluş ve her darlıktan bir genişlik verir ve ummadığı yerden kendisini rızıklandırır. (HADİS-İ ŞERİF)

Yolculuk azaptan bir parçadır. Sizi yemekten, içmekten, uykudan alıkoyar. Biriniz işini bitirdiği zaman ehline (evine) dönmekte acele etsin. (SAHİH-İ BUHARİ)

Kim yiyecek maddelerinde Müslümanlara karaborsacılık yaparsa Allah Taala (ceza olarak bedenine) cüzam hastalığı, (malına) iflas verir. (İBN–İ MACE)

Resûlullah efendimiz gam ve sıkıntıyı gidermek için; “Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm. Lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il’azîm. Lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerîm.” okurdu. (HADİS)

   İstanbul -30. 10.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail