- 488-


Lakît İbni Âmir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre kendisi Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip:

– Babam çok yaşlıdır. Ne hac, ne umre yapabilir, ne de sefere çıkabilir. (Ne emir buyurursunuz?) dedi.

Hz. Peygamber de: – "O halde babanın yerine sen haccet ve umre yap!" buyurdu. (İBN MACE)

İbni Abbâs radıyallahu anhümâ şöyle dedi: Ukâz, Mecinne (Micenne) ve Zülmecâz İslâm öncesi dönemde meşhur panayır yerleri idi. Bu sebeple İslâm döneminde (bazı müslümanlar) bu pazarlarda alış – veriş yapmayı günah sandılar. Bunun üzerine hac mevsiminde "Alış-veriş yaparak Rabbinizin fazl ve kereminden istifade etmenizde sizin için bir günah yoktur" âyeti indi. (BUHARİ)

Şu huylar mescide yaraşmaz: Mescid yol edinilmez, orada silah çekilmez, yay gerilmez, oklar dökülmez,  yayılmaz, oradan çiğ et geçirilmez, orada hadd, kısas uygulanmaz,çarşı edinilmez. (İBN-İ KESİR C; XI S; 5927)

Mescide komşu olan için mescid  dışında namaz yoktur. (İBN-İ KESİR C; XI S; 5929)

Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleşhi ve sellem buyurdu ki, içinizden birinin kabından köpek (ağzını sokup bir şey) içerse o kabı yedi kere yıkasın. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 135)

Yaala b. Umeyye (r.a.) şöyle anlatır:
Hz. Peygamber (a.s.) Ciranede iken huzuruna bir kimse çıkageldi. Üstünde bir cübbe vardı. Cübbenin üzerinde de zağferanlı güzel bir koku mevcuttu Peygamber'e hitaben: "Bana umremde ne şekilde hareket etmemi emredersin?" diye sordu. Bu sırada Peygamber'e vahiy indirilmişti. Hemen üzeri bir örtü ile örtüldü. Ebu Yaala devamla: Ben Peygamber'i kendisine vahiy geldiği sırada görmeyi çok arzu ederdim. Bu sırada Ömer b. Hattab (r.a.) "Peygamber'i vahiy indirildiği zaman görmek mi arzu ediyorsun?" diyerek elbisenin kenarını kaldırdı. Ben de Resulüllah'a baktım. Peygamber'de, uyuyan kimsenin horultusu gibi bir horultu vardı (ravi, deve yavrusu iniltisi gibidir demiştir). Kendisinden vahiy hâli kalkınca Resulüllah (a.s.): "Hani! umre hakkında soru soran kişi nerede?" diye sordu. Ve o adama hitaben: "Elbisenden bu koku eserini gider. Üzerindeki cübbeyi çıkar.(Bu ihramı giy) ve haccında ne yaptınsa umrende de onu yap" buyurmuştur.(SAHİH-İ MÜSLİM NO: 2017)

Yanında koyun bulunan ailenin evinde bereket bulunur. Keçi besleyin ve yüzündeki murdarlığı temizleyin. Zira o, cennet hayvanlarındandır. (İLAHİ EMİRLER S; 638)

Ev satın almadan evvel, komşuların nasıl olduklarını araştırınız! Yola çıkmadan evvel, yol arkadaşınızı seçiniz! (HADİS-İ ŞERİF)

Kim mescidden (insanlara) eziyet veren şeyi çıkarırsa, Allah Taala, onun için cennette bir ev inşa eder. (İBN-İ MACE)

   İstanbul -05. 11.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail