- 489-


Abdullâh b. Ömer (r.a.) şöyle demiştir:

Biri Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'den: "İhrâma giren (kimse) ne giyer?" diye sordu. Buyurdu ki, ne gömlek, ne don, ne burnus, ne cehri veya zağferân ile boyanmış bir kumaş giyer. Ne de sarık sarar na'leyn bulamadığı takdîrde mest giysin. (Mest giydiği vakitde de) onları topuklara varıncaya kadar kessin. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 109)

İbn Abbas (r.a.)
Resulüllah'tan (a.s.) şöyle işittiğini haber vermiştir: Allah (c.c.) Resulü hutbe irat ederken ihrama gireni kastederek: "Şalvarlar (donlar), izar bulamayanlar için, mestler de ayakkabı bulamayanlar içindir" buyurmuştur. (SAHİH-İ MÜSLİM NO: 2015)

Sünen’lerdeki  bir hadisde şöyle denilmektedir; Karanlıklarda meclislere yürüyerek gidenleri kıyamet günü tam bir nur ile müjdele. (İBN-İ KESİR C; XI S; 5929)

Sizden birisi meclise girdiği zaman peygamber (s.a.v)’ e selam versin ve “Ey Allahım rahmetinin kapılarını bana aç” desin. Çıktığı zaman da peygamber (s.a.v)’ e selam versin ve; “Ey Allah’ım beni taşlanmış şeytandan koru.” Desin. (İBN-İ KESİR C; XI S; 5930)

İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a: "Gerçek hacı kimdir?" diye soruldu da şu cevabı verdi: "Saçını düzenleyip yıkamayı ve koku sürünmeyi çoktan terketmiş kimsedir. . " Kendisine tekrar: "Hangi hacc efdaldir?" diye sorulunca: "Yüksek sesle telbiye getirilen ve kurban kesilen" dedi. "(Haccla ilgili âyette geçen) sebil nedir?" diye soruldu. "Zâd (nafaka) ve râhile (binek)dir" cevabını verdi."(İBNİ MACE)

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü, dedim, cihâdı amellerin en faziletlisi görüyoruz, biz de cihâd etmiyelim mi?" Şu cevabı verdi: "Ancak, cihâdın en efdal ve en güzeli hacc-ı mebrürdur. Sonra şehirde kalmaktır." Hz. Aişe der ki: "Bunu işittikten sonra haccı hiç bırakmadım." (NESEİ)

Kadının biri Efendimiz (s.a.v.)’e:

“Ey Allah’ın Resulu, süt, yağ, ve nesil elde edebilmek için koyun sürüsü edindim. Lakin bunların hayrını görmedim dedi.” Efendimiz (s.a.v.):

“Koyunların renkleri nedir?” diye sordu. Kadın:

“Siyahtır” diye cevap verince, Hz Peygamber o kadına şöyle cevap verdi: “Onların renklerinin beyaz olanı senin için daha hayırlıdır.” (İLAHİ EMİRLER S; 638)

Ananın ve babanın yüzüne merhamet ile bakana, kabul olmuş hac sevabı verilir. (HADİS)

Kendine bir meseleden sorulup da bilmediği halde fetva veren kimse hem sapık hem de saptırandır. (HADİS)

Sizin en hayırlınız; dünyası için ahretini, ahreti için de dünyasını terk etmeyen ve başkasına yük olmayan kimsedir. (HADİS)

   İstanbul -11. 11.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail