-49-


Rüku ile secde arasında belini dimdik doğrultmayan kula Allah, kıyamet günü bakmaz. (MÜKAŞEFETܒL KULUB/S. 120

Her Müslüman’ın diğer Müslümanlara kanı malı ve ırzı haramdır.(MÜKAŞEFETܒL KULUB/S.126)

Ayın on yedi günündeki Salı günü hacamat yapmak bir yıllık derde devadır. (KİMYA-YI SAADET/S.677)

Allah’u Teala insanlara umumi olarak, Hz Ebubekir’e de hususi olarak tecelli eder.( KİMYA-YI SAADET/S.694)

Ömer İbnu'l-Hattâb (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hişâm İbnu Hakim İbni Hizâm'ı, Furkân süresini farklı şekillerde okurken dinledim. Resûlullah ( aleyhissalâtu vesselâm), bana bu şekillerden hiçbiriyle okumamıştı. Namazın içinde adamın üzerine atılacak oldum. Kendimi zorla zabtedip namazı bitirmesini bekledim. Selâmı verir vermez ridasından tutup kendime doğru çektim ve: "Sana bu sureyi (böyle okumayı) kim öğretti?" diye sordum. Hişâm: "Onu bana Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) öğretti!" demez mi! (Tepem attı): "Yalan söylüyorsun, onu Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bana da öğretti, ama senin okuduğuna hiç benzemiyor!" dedim. Adamı derdest edip doğru Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a götürdüm.
"Ey Allah'ın Resûlü, dedim, bu adamı Furkan süresini, bana hiç okumadığın çok farklı şekillerde okuyor gördüm!"

Resulullah, sükunetle:

"Hele yakasını sal!" diye emretti ve ona dönerek:

" Ey Hişâm oku bakalım!" dedi. Hişâm, kendisinden işittiğim şekilde, süreyi yeniden okudu. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bana yönelerek:
" Evet, sure bu şekilde indirildi!" buyurdu. Sonra bana:
" Ey Ömer, dedi. Sen de oku!"
Aynı sureyi ben de, bana öğretmiş olduğu şekilde okudum. Bunun üzerine Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) şu açıklamayı yaptı:
" Evet sure bu şekilde (de) nâzil oldu. Biliniz ki, bu Kur'ân yedi harf (şekil) üzere indirilmiştir. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse onunla okuyun." (KÜTÜB-İ SİTEE/921)

Ebu Zerr radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm, bana dediler ki: "Ey Ebu Zerr! Senin evden çıkıp Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmen, senin için yüz rek'at namaz kılmandan daha hayırlıdır. Keza gidip ilimden bir bab (mevzu) öğrenmen -ki bu babla amel edilsin veya edilmesin- senin için bin rekat namaz kılmandan daha hayırlıdır." (KÜTÜB-İ SİTEE/6011) 

AIlah'ın yüz rahmeti var. Bunlardan biriyle mahlukat kendi aralarında birbirlerine merhamet gösterirler. Doksan dokuz rahmet de Kıyamet günü içindir. (KÜTÜB-İ SİTEE/1959) 

Bir kadın, eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşarâtından yemeye de salmamıştı. (KÜTÜB-İ SİTEE/1964

İstanbul - 24.04.2003
 http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail