- 490-


İbn Abbas (r.a.) şöyle bildirmiştir:
İnsanlar hac sonunda her bir tarafa dağılıyorlardı. Resulüllah (a.s.): "Sakın ha! Sizden hiç bir kimse Beyt'e olan son vazifesini (Veda tavafını) yapmadıkça dağılmasın" buyurmuştur. (SAHİH-İ MÜSLİM NO: 2350)

İmran b. Huseyn'ın (r.a.) şöyle söylediğini
Mutarrıf b. Abdullah anlatıyor: İmran b. Huseyn ona şunları söylemiştir: Bugün sana öyle bir hadis rivayet edeceğim ki, Allah (c.c.), seni bu günden sonra onunla faydalandıracaktır. Şunu iyi bil ki; Resulullah yakınlarından bir guruba Zilhicce'nin son on günü içinde umre yapmayı mubah kılmış ve bunuda nesh eden bir ayet inmemiştir. Ayrıca kendisi de ahirete irtihal edinceye kadar bundan nehyetmemiştir. Bundan sonra herkes istediği kadar kendi reyi ile söz söyledi. (SAHİH-İ MÜSLİM NO: 2153)

Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir.  (İBNİ MACE)

Zilhiccenin ilk dokuz gününde oruç tutan, her günü için, helal malından yüz köle azat etmiş veya Allah yolundaki mücahitlere yüz at vermiş veya Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevaba kavuşur. (HADİS)

Kadının evindeki namazı odasındaki namazından, yüklüğünde ki namazı da evindeki namazından daha faziletlidir. (İBN-İ KESİR C; XI S; 5931)

Kadınların mescidlerinin en hayırlısı, evlerinin derinliklerinde olanıdır. (İBN-İ KESİR C; XI S; 5931)

Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin! (TABERANİ)

Semüre b. Cündeb şöyle demiştir: Bir kadın lohusalığında vefât etti. Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem namazını kıldılar. (kılarken de bedeninin) ortası hizâsına doğru durdular. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 220)

Bir insan dilencilikten kendine yol açarsa Cenabı Hakk ona ceza olarak fukaralıktan diğer bir yol açar. (İLAHİ EMİRLER S; 629)

Arefe günü bin “İhlâs” okuyanın bütün günahları affolur ve her duâsı kabul olur. Hepsini Besmele ile okumalıdır. (HADİS)

   İstanbul -20. 11.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail