- 492-


Bu ümmete yüce mevkiler, yükseklik, din, zafer ve yeryüzüne sahip olma müjdelenmiştir. Onlardan kim ahiret amelini dünya için işlerse, onun ahrette hiçbir payı olmayacaktır. (İBN-İ KESİR C; XI S; 5960)

 Ümetimden bir gurup hakka yardım etmekte devam edecekler, onlardan ayrılan ve onlara zıt gidenler kıyamet gününe kadar onlara zarar veremeyecektir. (İBN-İ KESİR C; XI S; 5961)

Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle demiştir: Resûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve Sellem buyurdu ki: Hiçbiriniz üzerinde sevb-i vâhit var iken (libâsının) bir mikdârını boynuna dolamaksızın namaz kılmasın. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 232)

Güzel tedbir yarım geçimi temin eder. (İLAHİ EMİRLER S; 639)

Muhammed’in nefsi kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki; eğer bu ümmetten bir Yahudi veya Hıristiyan beni işitir de sonra benimle gönderilene iman etmeden ölürse mutlaka cehennemliklerden olur.(SAHİH-İ MÜSLİM)

Kul şaka (da olsa) yalan söylemeyi ve (haklı bile olsa) münakaşayı terk etmedikçe, tam iman etmiş olmaz. (AHMED BİN HANBEL)

Allah huzurunda ilk davalaşacak olan birbirinin hakkını gözetmeyen iki komşudur. (HADİS-İ ŞERİF)

Ümmü’l-mü’minîn Âişe şöyle demiştir: (Şuna kasem ederim ki,) Resûlu’llâh salla’llâhu aleyhi vesellem (salât-ı) fecri kılarlardı da mü’minâtdan kadınlar (başlarını ve bedenlerini) mırtları ile örterek hazır bulunurlar, sonra evlerine dönerlerdi ki, (henüz ortaklık ağarmamış, ve kendileri iyice örtünmüş oldukları için) onları kimse tanıyamazdı. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 242)

İşinizde başarılı olmak isterseniz, esrarınızı gizlemekle yardım arayın. Zira hiç bir nimet sahibi hased insanlardan kurtulamaz. (İLAHİ EMİRLER S; 640)

Üç türlü baba vardır; Dünyaya getiren baba, kızını veren baba ve ilim öğreten baba. Bunların hayırlısı, ilim öğretendir. (HADİS-İ ŞERİF)

   İstanbul -20. 11.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail