- 493-


Kim içinde Allah’ın isminin anılacağı bir mescid bina ederse, Allah Taala onun için cennette bir ev bina eder. (İBN-İ KESİR C; XI S; 5927)

Allah Resulu (s.a.v.), kedi hakkında şöyle buyurmuştur; Şüphesiz o necis değildir. Zira o, sizin yanınıza sıkça giren çıkanlardır. (İBN-İ KESİR C; XI S; 5963)

Enes b. Mâlik şöyle demiştir: Âişe (radiya'llâhu anhâ) nın bir kırâmı vardı ki onunla odasının bir tarafın örtmüştü. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (ona): "Şu kırâmını karşımdan al. Üzerindeki tasvirler namazda iken hep bana görünüp duruyor." buyurdu. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 244)

Sidretü’l-Münteha, yedi yüz senelik mesafe yüksekliğindedir. Bu ağaç, altından olup her tarafı altından pervanelerle kaplanmıştır. Süsüne, güzelliğine bakmakla doyulmaz. Yemişleri büyük testiler gibidir. (İLAHİ EMİRLER S; 673)

İnsanların sende görmesini istemediğin şeyi, yalnız kaldığın zaman da yapma! (HADİS-İ ŞERİF)

Kur’an’ı ezberleyeni, Allah, ölünceye kadar aklından faydalandırır; şuurunu elinden almaz. (HADİS-İ ŞERİF)

Eğer Allah Taala ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız, size (bir şey) emanet edildiği zaman, ona riayet ediniz; konuştuğunuz zaman doğru olunuz ve size komşu olanlarla iyi komşuluk ediniz. (HADİS-İ ŞERİF)

Kim bir iş yapmak ister de o iş hakkında Müslüman bir kişi ile müşavere ederse, Allah Taala onu işlerin en doğrusuna muvaffak kılar. (TABERANİ)

Hiçbiriniz öfkeli iken iki kişi arasında hüküm vermesin. (HADİS-İ ŞERİF)

   İstanbul -10. 12.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail