- 494-


Zilhiccenin son günü ile muharremin ilk gününü oruçlu geçiren kişi, geçen seneyi oruçla bitirmiş gelecek seneyi de oruçla karşılamış olduğundan Allahu Teala, ona elli senelik keffaret yazar. (HADİS)

Muharremin ilk onunu aşure gününe kadar oruçlu geçiren, firdevsi ala ya varis kılınır. (HADİS)

Cemaat olarak yeyiniz, parçalanmayınız. Şüphesiz bereket cemaat iledir. (İBN-İ KESİR C; XI S; 5969)

Sizden birisi bir meclise girdiğinde selam versin, kalkmak istediği zaman yine selam versin. Bunlardan birincisi ikincisinden daha üstün değildir. (İBN-İ KESİR C; XI S; 5971)

Enes b. Mâlik şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Her kim bizim (şu) kıldığımız namazı kılar, kıblemize karşı durur, kestiğimizi yerse; Allâh'ın, Resûlu'llâh'ın ahd ü emânını hak eden Müslüman işte odur. (Artık) Allâh'a (ve Resûlüne) karşı (öyle olan bir kimsenin) ahd ü emânına hiyânet etmeyiniz." (SAHİH-İ BUHARİ NO; 255)

İstanbul’u en evvel muhasara eden ordu Allah’ın mağfiretini kazanmıştır. (İLAHİ EMİRLER S; 728)

İnsanların en kötüsü, zararından kurtulmak için, yanına yaklaşılamayan kimsedir. (HADİS-İ ŞERİF)

Anne babasına yaptığı iyilik sebebiyle Allah kişinin ömrünü uzatır. (HADİS)

Seni iki kişi aynı zamanda davet ettiğinde, kapısı yakın olana icabet et (git)! Çünkü kapısı yakın olan, komşuluk bakımından sana daha yakındır. İkisinden biri daha önce çağırmış ise, önce çağırana icabet et. (HADİS-İ ŞERİF)

Saflarınızı düzeltiniz. Zira safları düzeltmek, namazın kemalatındandır.  (HADİS-İ ŞERİF)

 

   İstanbul -17. 12.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail