- 495-


Aşure günü oruç tutan o yıl tutamadığı [nafile] oruçlarının sevabına kavuşur. (DEYLEMİ)

Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin. (HADİS)

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. (HADİS)

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur. (HADİS)

Her kim ki bizim işimizin üzerinde olmadığı bir iş işlerse, o merduddur. (İBN-İ KESİR C; XI S; 5973)

Benim ve sizin benzeriniz, ateş yakan bir adamın benzeri gibidir. Etrafını aydınlattığı zaman kelebekler ve ateşin ışığına gelen hayvancıklar ateşin içine düşerler. Adam onları engellemeye başlar ve fakat ona üstün gelip kendilerini ateşin içine atarlar. İşte benim ve sizin benzeriniz budur. Ben sizin bellerinizden (kuşaklarınızdan) tutmuş ateşten alıkoyuyorum ve: Ateşten bana gelin diyorum. Siz ise bana üstün gelip kendinizi ona atıyorsunuz. (İBN-İ KESİR C; XI S; 5973)

Abdullâh b. Abbâs şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem, Beyt(-i Muazzam'ın için)e girdiği zaman bütün (cihât ve) nevâhîsinde duâ buyurup çıkıncaya kadar namaz kılmadı. Çıkınca Kâ'be'nin önünde iki rek'at kıldı. Ve "Kıble işte budur." dedi. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 257)

Cenabı Peygamber:

“Ahir zamanda eskilerin putlara taptıkları gibi, gene onları çıkaracaklar.” buyuruyor. (İLAHİ EMİRLER S; 522)

Helal rızık için çalışarak yorulup geceleyen kimse, Allah Taala ondan razı olduğu halde gecelemiş olur. (HADİS-İ ŞERİF)

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki:  “Hastalıkların başı, çok yemektir. İlâçların başı, perhizdir.” (HADİS)

 

   İstanbul -26. 12.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail