- 496-


Şüphesiz su temizleyicidir, onu hiçbir şey kirletemez. (İBN-İ KESİR C; XI S; 6024 )

Nesillerin en hayırlısı benim neslim, sonra onları takip edenlerdir. (İBN-İ KESİR C; XI S; 6011)

Enes b. Mâlik şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir gün) kıble (duvarın) da tükürük buldu. Bu, kendisine o kadar girân geldi ki, üzüldüğü dîdâr-ı mübârekinden besbelli oldu. Kalktı ve mübârek eliyle hakketti. Sonra buyurdu ki: Her biriniz namazına durduğu vakit şüphesiz Rabbi ile münâcât eder. Rabbi kendisiyle kıblesi arasındadır. O halde hiçbiriniz kıblesine karşı tükürmesin. Muztar kaldığında ya sol tarafına, ya (sol) ayağının altına tükürsün. Sonra ridâ-yı şerîfinin kenarından tutup ve içine tükürüp dürerek: "Yâhud işte böyle yapsın." buyurdu. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 262)

Her farz namazından sonra Ayet’el Kürsi okunursa, okuyanın cennete girmesine mani olacak şey ancak ölüm meselesidir. Ölür ölmez kişi cennete gider. (İLAHİ EMİRLER S; 585

Allah Taala’nın rızası için birbirini seven iki kişiden muhakkak en faziletlisi arkadaşını daha çok sevendir. (BUHARİ)

Selam vermek sünnet, almak ise farzdır. (HADİS)

Cennet ehli, dünyada Allah azze ve celleyi zikretmeksizin geçirdikleri anın haricinde hiçbir şeye üzülmezler. (HADİS-İ ŞERİF)

İyilik, güzel elbise ve kılık kıyafette değildir. İyilik ancak sükünet ve vakar (da) dır.(DEYLEMİ)

Müsibet ve sıkıntının geçmesini sabırla beklemek ibadettir. (HADİS-İ ŞERİF) 

   İstanbul -30. 12.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail