- 499-


Geçiminde rıfk ile davranması kişinin bilgili ve anlayışlı olmasındandır. (İBN-İ KESİR C; XI S; 6039 )

Zenginlikte orta yolu tutmak, fakirlikte orta yolu tutmak, ibadette orta yolu tutmak ne güzeldir. (İBN-İ KESİR C; XI S; 6039 )

Abdullâh b. Ömer (r.a.): şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir gün) minberde (hutbe îrâd eder) iken biri: "(Yâ Resûlâ'llâh,) gece(nin nâfile) namazı hakkında ne buyurursun?" diye sordu. "İkişer ikişerdir. (Musallî) Sabah vaktin(in girdiğin)den şüphe ettiği zaman bir tek (rek'at) kılar ki (bu tek rek'at evvelce) kılmış olduklarını tekleştirir." İbn-i Ömer radiya'llâhu anhümâ der ki: "Geceleyin son namazınız' Vitir (yâni tek rek'at) olsun. Çünkü Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem bunu emretmiştir." (SAHİH-İ BUHARİ NO; 295)

Müjdeler olsun o kimseye ki; kendi kusurlarını görüp düzeltmeye çalışırken, diğer insanların kusurlarını araştırmaktan kendisini alıkoymuştur. (HADİS-İ ŞERİF)

Faizin günahı konusunda  alan da, veren de eşittir. (HADİS)

Üç fazilet, Müslüman bir kimsenin dünya saadetin (e sebep olan şeyler) dendir; (Eziyet vermeyen) komşu, (sahibine) geniş (lik veren) ev ve (menziline çabuk ulaştıran) emniyetli binek. (HADİS-İ ŞERİF)

Allah Taala, dünyada iyiliğinden dolayı mükafatlandırdığı mü’müni, ahirette de mükafatlandırır. (HADİS-İ ŞERİF)

Evleniniz, boşanmayınız. Çünkü boşanmadan dolayı arş titrer. (HADİS)

Rüzgar,  Allah’ın emri ile hareket eden şeylerdendir. Bazan rahmet ile gelir, bazen de azap ile gelir. Onu gördüğünüz zaman kötülemeyiniz; Allah’dan hayrını isteyiniz ve şerrinden Allah’a sığınınız. (EBU DAVUD)

 

   İstanbul -22. 01.2010
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail