-5-


Ahir zamanda dünyada, bela ve fitne devamlıdır. Birinizin ameli kaba benzer; üstü iyi olursa altı da iyi olur; üstü çirkin olursa altı da çirkin olur. (Hadis)

Ben istek ve korku namazı kıldım. Ümmetim için Allah Azze ve Celle’den  üç şey istedim. İkisini verdi, birini geri çevirdi. Onlara kendilerinden başka bir düşmanın musallat olmamasını diledim, verdi. Onların boğularak ölmemelerini istedim, bunu da verdi. Kendi aralarında sıkıntı (tefrika ayrılık) olmamasını diledim, bunu geri çevirdi. (Hadis)

Eğer sen bizi seviyorsan, fakirliğe karşı kendine bir siper edin! Çünkü fakirlik bizi sevene, dağın tepesinden aşağıya hücum eden selden daha süratli gelir. (Hadis)

İmamlarınızın arkasında namaz kıldığınız zaman abdestinizi dikkâtli alın; çünkü arkasında namaz kılan adamın iyi abdestli olmaması yüzünden imam, okumakta bocalayabilir. (Hadis)

Aksıran bir kimseye hamd ile başlamasını talep edin. (Hadis)

Namaz kıldığınız zaman, benim için Allah’tan vesile dileyiniz. “Vesile nedir?” diye sordular; şöyle buyurdu: “Vesile, Allah katında öylesine yüksek bir derecedir ki, ona ancak tek bir insan nail olacak. İşte o insanın ben olmasını umuyorum. (Hadis)

Göğün gürlediğini duyarsanız tesbih getirin, tekbir getirmeyin. (Hadis)

Gök gürültüsü duyarsanız Allah’ı zikredin. Çünkü (yıldırım) zikir edene isabet etmez. (Hadis)

Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, çünkü tekbir onu söndürür. (Hadis)

Bir âlimin devamlı olarak bir sultanla düşüp kalktığını görürsen, bil ki o bir hırsızdır. (Hadis)

Mescitte birini bir şey satarken yahut satın alırken görürsen ona; “Allah, ticaretinde sana kazanç vermesin” de; birini de yitiğini ararken görürsen; “Allah, onu sana buldurmasın” de. (Hadis)

İstanbul - 01.10.2002
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail