- 502-


Ebu Davud’dan bir rivayette: Allah Resulü (s.a.v.) Müslümanların arasında tedavül etmekte olan Müslümanların basılı altın ve gümüş paralarının, ancak zor durumda kalınması dışında kırılmasını yasaklamıştır. (İBN-İ KESİR C; XI S; 6159)

  İbn Ebu Hatim der ki: Bize babamın…. Hz Aişe (r.a)  den rivayetinde o, şöyle demiştir: Kim onun – Hz Peygamber (s.a.v.) i kastediyor – yarın ne olacağını bildiğini sanıyorsa, şüphesiz Allah’a en büyük iftirayı atmış olur. Zira Allah Taala “Göklerde, yerde gaybı Allah’tan başka  kimse bilmez.” Buyurmaktadır. (İBN-İ KESİR C; XI S; 6171)

Abdullâh b. Abbâs şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem öğlen ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı (birlikte) yedi (rek'at) ve sekiz (rek'at) olarak kıldırdı. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 325)

Allah Resulu buyurur ki: Kim gözünü haram şeylerle doldurursa Allah’ da kıyamet günü onun gözünü ateşle doldurur. (İLAHİ NİZAM S: 9)

Ana-babasının birine veya ikisine kavuşup da, onların rızalarını almayanlara yazıklar olsun. (HADİS-İ ŞERİF)

Kur’an’ı  Kerim’den kendi aklı ile, kendi düşüncesi ve bilgisi ile mana çıkaranın imanı gider. (HADİS-İ ŞERİF

Allah Taala buyurdu ki; Ey kullarım! Muhakkak ben zulmü kendime haram kıldım ve onu aranızda da haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyin. (HADİS-İ KUDSİ)

Kim akşam namazından sonra (konuşmadan) iki rekat namaz kılıp, birinci rekâtinde Fâtiha ve Kâfîrun, ikinci rekâtinde Fâtiha ve İhlâs sûrelerini okursa, yılan, derisinden sıyrılıp çıktığı gibi o da günahlarından öylece sıyrılıp çıkar. (HADİS)

Yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutan kimse, yemeği bitirince İhlâs sûresini okusun! (HADİS)  

   İstanbul -18. 02.2010
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail