- 503-


Ebu Hüreyre (r.a.) den rivayette: Hz Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Dabbetül-Arz çıktığında, yanında Hz Musa’nın asası ve Hz Süleyman (s.a.) yüzüğü olacaktır. Kafirin burnuna asa ile vuracak, mü’münin yüzünü yüzükle parlatacaktır. Sonunda bir tepsi ahalisi (bir sofradan yemek yiyenler) bir araya gelecekler de birisi; Ey mü’min, bir başkası: Ey kafir diyecektir. (İBN-İ KESİR C; XI S; 6179)

Ebu Hüreyre (r.a.) den nakledildiğine göre:  Allah Resulu şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar, sizden hiç kimse Allah’tan gafil olmasın. Şüphesiz ki Alla Taala herhangi bir şeyden habersiz olsaydı sivrisinek, hardal ve zerreden habersiz olurdu.”  (İBN-İ KESİR C; XI S; 6187)

Ebû Berze (Nadle b. Ubeyd-i Eslemî) (r.a.):

Bir rivâyette (Sahâbî-i müşârün-ileyh) yatsı namaz (larının vakti) nden bahsederken: "(Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem) bu (namaz) dan evvel uyumaktan ve ondan sonra da oturup konuşmaktan hoşlanmazdı"dedi. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 326)

  Allah Resulu buyurur ki: İnsanoğlunun midesine bir lokma haram girdiği zaman, bu lokma midesinde kaldığı müddetçe Yer’de-Gök’te melekler ona lanet ederler. Eğer bu haram lokma midesinde iken ölürse cehennemliktir. (İLAHİ NİZAM S: 9)

İnsan, yumuşaklığı, tatlı dili sebebiyle, gündüzleri oruç tutanların ve geceleri namaz kılanların derecelerine kavuşur. (HADİS-İ ŞERİF)

Ananıza ve babanıza ihsan ederseniz, çocuklarınız da size ihsan eder. (HADİS)

Muhakkak ki sadaka, ehlinin (sadaka verenlerin) kabirlerinin hararetini söndürür. Kıyamet günü mü’min ancak sadakasının gölgesinde gölgelenir. (HADİS-İ ŞERİF)

Allah’ın en çok sevdiği kulu, O’nun nimetlerinin kullarına ulaşmasına vasıta olan kimsedir. (HADİS-İ ŞERİF)

İnsanlar içinde, kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde de anasıdır. (HADİS)

   İstanbul -26. 02.2010
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail