- 505-


Bir adam izarını yere sürerken birden bire yere batırıldı. O, kıyamet gününe kadar yere batmaya devam edecektir. (İBN-İ KESİR C; XI S; 6244)

Sizden öncekiler içinde birisi kibirlenip, böbürlenerek iki yeşil hırka içinde çıkmışken, Allah Taala yeryüzüne emretti de yeryüzü onu içine alıverdi. Şüphesiz, o, kıyamet gününe kadar orada batmaya devam etmektedir. (İBN-İ KESİR C; XI S; 6244)

Büreyde b. el-Husayb-ı Eslemî ( r.a.)  şöyle demiştir; Bulutlu bir günde şöyle demiştir: İkindi namazını ta'cîl ediniz. Zîrâ Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem: "Her kim salât-ı asrı (amden) terkederse ameli bâtıl olur." buyurdu. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 330)

Allah buyurur ki; “Ben iki KORKU’ yu ve iki KORKUSUZ’ luğu kulumda toplamam.  Kim dünyada benden korkarsa ahirette emin olur, korku yoktur. Kim dünya’da emin olursa ahirette korkuturum.”  (İLAHİ NİZAM S:14)

Sanat sahiplerinden; “Yarın gel, öbür gün gel!” diye sözünde durmayanlara yazıklar olsun. (HADİS-İ ŞERİF)

Allah Taala, başkasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez. (HADİS)

Eve girerken İhlâs-ı şerîfi okuyan fakirlik görmez. (HADİS)

Allah Taala, bazı kullarına çok nimetler vermiş, bunları dertli kullarına derman için sebep yapmıştır. Bu nimetleri muhtaç olanlara vermezlerse, ellerinden alıp, başkalarına verir. (HADİS-İ ŞERİF)

Çalışmadan dua eden, silahsız harbe giden gibidir. (HADİS)

   İstanbul -16. 03.2010
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail